Matomo

Ugens nyheder: Danskerne kæmper med at genkende AI-indhold

Ugens nyheder: Danskerne kæmper med at genkende AI-indhold

Endnu en uge er gået, og den har været fyldt godt op med nyheder om kunstig intelligens. Vi har lavet et udpluk af de vigtigste, der kan relateres eller have betydning for uddannelsessektoren.

Den største historie har været udgivelsen af regeringens ekspertgruppes anbefalinger til udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Imens de prøver at tøjle teknologien, har en rapport fra SDU klarlagt, at danskerne har svært ved at afkode, når indhold er genereret af kunstig intelligens. Derfor er det også interessant, når Officepakken med indbygget kunstig intelligens kommer på dansk, og teknologier som EMO - Emote Portrait Alive, kommer til at påvirke mediebilledet. Derfor bliver vi som skole nødt til at uddanne de unge mennesker til at forstå teknologierne. Utdanningsdirektoratet i Norge har udarbejdet en side, der kommer med råd om inddragelse af kunstig intelligens i skolen. Samtidig har Danske Gymnasier udgivet deres nye digitaliseringsstrategi.

Ugens anbefaling er henvisning til sidste uges afsnit af Prompt, som havde Mikkel Aslak i studiet til en snak om de anbefalinger fra BUVM's ekspertgruppe. Det er der kommet en god snak ud af, og der åbnes lidt op for, hvad man kan forvente, når de offentliggøres til april.

Nyhedsbrevet er blevet lidt langt, men der sker også ret meget for tiden, og vi håber, du kan følge med. Vi er under alle omstændigheder glade for, at du læser med, og vi håber, nyhedsbrevet er med til at belyse både udfordringer og muligheder med teknologien i undervisningssektoren.

God læselyst

Regeringens ekspertgruppe er ude med anbefalinger om udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens

Den 29. februar præsenterede ekspertgruppen 13 anbefalinger til, hvordan samfundet kan udnytte mulighederne med kunstig intelligens, men også sikre, at teknologien ikke misbruges. Formanden for ekspertgruppen, Mikkel Flyverbom, der er professor i digitale transformationer på CBS, siger til DR, at "alt indhold bliver fremover potentielt utroværdigt", og at det bliver sværere at skelne sandt fra falsk.

Tech-giganternes medansvar for informationstroværdighed på deres platforme

 • Indsats mod skadeligt og vildledende indhold genereret af kunstig intelligens.
 • Tech-giganter skal deklarere indhold genereret af kunstig intelligens på deres platforme.
 • Effektiv forsker- og myndighedsadgang til kunstig intelligens-modeller.

Beskyttelse af børn og unge mod skadelig anvendelse og udvikling af kunstig intelligens på tech-giganternes tjenester

 • Chatbots skal være slået fra som standardindstilling, ikke kræve betaling at fravælge og være fri for manipulerende design.
 • Design af kunstig intelligens skal tage højde for børn og unge som sårbare forbrugere.
 • Beskyttelse af børn og unge mod kunstig intelligens i legetøj.
 • Skærpet fokus på risici ved kunstig intelligens for børn og unge.

Regulering af tech-giganters uautoriserede brug af ophavsretligt beskyttet materiale

 • Tech-giganterne skal dokumentere, at de ikke bryder ophavsretten.
 • EU-regler om licensaftaler i forhold til brug af ophavsretligt materiale og oprettelse af europæisk tilsyn.
 • Europæisk klageadgang for rettighedshavere.

Tech-giganternes markedsdominans inden for udviklingen af kunstig intelligens

 • Bedre rammer for udvikling af kunstig intelligens-løsninger som alternativ til tech-giganterne.
 • Retningslinjer for brug og indkøb af kunstig intelligens i den offentlige sektor.
 • Europæisk regulering af kunstig intelligens over for tech-giganterne skal håndhæves og videreudvikles

Læs alle anbefalingerne herunder:

Kunstig intelligens har store potentialer, men kræver ansvarlighed
Regeringens ekspertgruppe om tech-giganter har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvilke rammer der bør være for tech-giganters udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.
Her er ekspertgruppes 13 anbefalinger om kunstig intelligens og techgiganter
Regeringens ekspertgruppe om techgiganter er kommet med 13 anbefalinger under fire hovedtemaer om informationstroværdighed, børn og unge, ophavsret og markedsdominans. Se dem her. 

Ny rapport: Danskernes forståelse af, holdninger til, og brug af (generativ) kunstig intelligens

Digital Democracy Centre, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, har udgivet en ny rapport, der undersøger danskernes forståelse af, holdninger til og brug af kunstig intelligens.

Rapporten fremhæver, at interessen for og forståelsen af kunstig intelligens er højest blandt mænd, de unge, højtuddannede og digitalt dygtige, hvilket kan være med til at forstærke digitale uligheder. Danskerne har generelt svært ved at identificere AI-genereret indhold. Faktisk mener hele 71% af befolkningen, at generativ kunstig intelligens kan forværre udfordringer med falsk eller misinformerende indhold.

Derudover viser rapporten, at 40% af danskerne har benyttet generativ kunstig intelligens. Skepsis og manglende tillid til AI er udbredt, med kun 15% af befolkningen, der har stor tillid til teknologien.

Læs hele rapporten på SDUs hjemmeside.

Danskernes forståelse af, holdninger til og brug af (generativ) kunstig intelligens

Copilot i Office365 kommer på dansk

Microsoft har annonceret, at deres udgave af kunstig intelligens indbygget i officepakken, kaldet Copilot, udkommer i løbet af marts/april. Samtidig vil Microsoft Copilot også blive tilgængelig i deres mobilapp.

What’s New in Copilot for Microsoft 365
Welcome to the first edition of What’s new in Copilot for Microsoft 365.

EMO: Emote Portrait Alive

I sidste uge udkom også en ny forskningsartikel fra Alibaba's Institute for Intelligent Computing med et nyt lyd-til-video projekt. Her har de trænet en model på mere end 150 millioner billeder og 250 timers talking heads videoer. EMO konverterer lyden og billedet om til video, og forsøger at fange de små subtile ansigts bevægelser, der er, når mennesker taler.

Herunder har vi udvalgt 2 eksempler, der viser de nye muligheder.

0:00
/1:14

Character: Audrey Kathleen Hepburn-Ruston Vocal Source: Ed Sheeran - Perfect. Covered by Samantha Harvey

0:00
/1:09

Character: AI Lady from SORA Vocal Source: Where We Go From Here with OpenAI's Mira Murati

Vi har den med i vores nyhedsbrev, for EMO kan være en god kilde, hvis man skal arbejde med deepfakes og misinformation som en del af undervisningen. Deres mange eksempler lægger op til en etisk og faglig diskussion om mulighederne for misbrug af teknologien.

Se alle eksempler på EMOs hjemmeside.

EMO
EMO: Emote Portrait Alive - Generating Expressive Portrait Videos with Audio2Video Diffusion Model under Weak Conditions

Råd om kunstig intelligens i skolen

I Norge har Utdanningsdirektoratet lavet en side, hvor de deler deres samarbejde med skoler, kommuner, universiteter og højskoler indenfor kunstig intelligens. Her stiller de nogle grundlæggende spørgsmål om skole og uddannelse: 

 • Hvilket samfund og arbejdsliv skal skolen forberede eleverne på, når AI fører til store og hurtige forandringer? Hvordan vil det påvirke skolens indhold og elevernes læring?
 • Hvilke værdier bliver særligt vigtige at værne om i skolerne, når den teknologiske udvikling bidrager til stadigt mere usikre kilder til pålidelig information? 

På siden kan man finde mange gode råd om inddragelse af kunstig intelligens i skolen, og meget af det kan oversættes til en dansk kontekst.

Råd om kunstig intelligens i skolen | udir.no
Dette er en oppsummering fra Udirs samarbeid med skoler, kommuner, universiteter og høgskoler. Her har vi samlet kunnskap og utviklet støtte til skoler og skoleeiere i arbeidet med kunstig intelligens (KI). Denne siden vil bli revidert jevnlig.

Danske Gymnasier offentliggør sin nye digitaliseringsstrategi

Danske Gymnasier skriver i deres nye strategi for digital teknologi, at der er et akut behov for at ændre både undervisning og prøveformer i gymnasiet. De foreslår, at alle læreplaner opdateres mindst hvert 5. år, og at der iværksættes en ambitiøs efteruddannelsesindsats, således at gymnasielærerne bliver bekendte med de teknologiske muligheder i deres fag. Derudover ønsker de, at digital teknologiforståelse integreres i de eksisterende fag og samtidig indføres som et nyt obligatorisk fag i de almengymnasiale uddannelser.

Læs hele strategien her:


Ugens nyheder

AI forandrer undervisning og truer eksamen: Ministeren afviser dog hurtige løsninger
Gymnasier vil have politikere ud af starthullerne: “Den nationale standard for studentereksamen er truet”
Der er akut behov for at modernisere undervisningen i gymnasiet, slår Danske Gymnasier fast i en ny strategi. Dansk Industri bakker op, mens ordførere er delt i spørgsmålet.
How Generative AI Will Change The Jobs Of Teachers
Generative AI is revolutionizing the field of education by augmenting teaching skills, enabling personalized learning, and automating routine tasks.
Bring Human Values to AI
When it launched GPT-4, in March 2023, OpenAI touted its superiority to its already impressive predecessor, saying the new version was better in terms of accuracy, reasoning ability, and test scores—all of which are AI-performance metrics that have been used for some time. However, most striking was…
Med KI-verktøy kommer de flinke til å bli enda flinkere, og de dårlige kommer til å bli flere
Les kommentaren.
Danske elever har både positive og | MagasinetSkolen.dk
Danske skoleelever i 8. klasse har store forventninger til Europas fremtid, ligesom de i høj grad ser sig selv som europæere.
The AI Cheating Crisis: Education Needs Its Anti-Doping Movement (Opinion)
What the Tour de France can teach us about artificial-intelligence use—and why we can’t just accept “AI doping” as the new normal.
ChatGPT er en forslugen robot
Der er mange gode grunde til at være forsigtig med ChatGPT, skriver Maria Jensen, AI-ekspert for Ingeniørforeningen IDA og medstifter af Neurospace.
Råd om kunstig intelligens i skolen | udir.no
Dette er en oppsummering fra Udirs samarbeid med skoler, kommuner, universiteter og høgskoler. Her har vi samlet kunnskap og utviklet støtte til skoler og skoleeiere i arbeidet med kunstig intelligens (KI). Denne siden vil bli revidert jevnlig.

Videnskabelige artikler

Herunder udvælger vi artikler eller værktøjer, der har et lidt mere videnskabeligt perspektiv. Det er artikler, som vi selv læser for at holde os opdateret, og samtidig ved vi også godt, at det er noget, som ikke er så interessant for de fleste.

Banebrydende udvikling inden for effektivisering af sprogmodeller.

Udviklingen inden for sprogmodeller går ud på at gøre dem meget mere effektive. Den nyeste metode er at konvertere og udvikle sprogmodeller til at være 1-bit, hvilket forskere fra Microsoft Research og University of the Chinese Academy of Sciences har udviklet. BitNet b1.58 har samme ydeevne som 16-bit-modellerne, men er mere effektiv i energiforbrug, responsivitet, hastighed og processorkraft.

For at udnytte 1-bit sprogmodeller fuldt ud vil det dog kræve udvikling af ny specialiseret hardware.

The Era of 1-bit LLMs: All Large Language Models are in 1.58 Bits
Recent research, such as BitNet, is paving the way for a new era of 1-bit Large Language Models (LLMs). In this work, we introduce a 1-bit LLM variant, namely BitNet b1.58, in which every single parameter (or weight) of the LLM is ternary {-1, 0, 1}. It matches the full-precision (i.e., FP16 or BF16…

StarCoder2

Inden for programmering har der i lang tid været brugt kunstig intelligens, og nu er der kommet en ny model kaldet StarCoder2. Det er ServiceNow, Nvidia og Huggingface, som er gået sammen og lavet modellen, der er optimeret til kodning. Modellen er blevet trænet på over 80 programmeringssprog og har et stort kontekstvindue.

Hvis du er interesseret i programmering, så vil vi anbefale, at du undersøger deres hjemmeside.

StarCoder2 and The Stack v2
We’re on a journey to advance and democratize artificial intelligence through open source and open science.
bigcode/starcoder2-15b · Hugging Face
We’re on a journey to advance and democratize artificial intelligence through open source and open science.

Ugens anbefaling

Mikkel Aslak har været en tur forbi DR's radioprogram Prompt og snakket med Marcel Mirzaei-Fard og Henrik Moltke om AI-ekspertgruppens kommende anbefalinger. Det er der kommet et ret godt interview ud af.

💡
På Viden.AI er vi meget glade for Prompt, fordi det giver et godt indblik i de nyeste muligheder og udfordringer inden for kunstig intelligens. Vi mener også, at værterne formår at opretholde en fin balance mellem et pessimistisk og optimistisk syn på teknologien. Derfor kunne programmet også være ugens anbefaling hver uge, men det går nok ikke.

Danmark hacket, absurd woke Gemini og bjørnekram til ChatGPT i skolen

Danmark har oplevet sin værste hackeruge i mands minde med angreb mod offentlige hjemmesider og en spektakulær sag hos Netcompany, der endte med en anholdelse. Vi gør status. Vi ser også nærmere på Googles billedgenerator, der bliver kritiseret for at være absurd woke, fordi den undlader at generere billeder af hvide mænd. Til sidst taler vi med læreren Mikkel Aslak, der sidder i regeringens AI-ekspertgruppe. Gruppen skal komme med anbefalinger til brugen af AI i skolerne, og Aslak vil have os til at holde op med at kalde elever, der bruger ChatGPT, for snydere.

Værter: Marcel Mirzaei-Fard, tech-analytiker og Henrik Moltke, tech-korrespondent.

Danmark hacket, absurd woke Gemini og bjørnekram til ChatGPT i skolen