Matomo

OpenAI: Officiel guide til anvendelse af ChatGPT i undervisningen - Hvordan kan vi bruge den i Danmark?

· 4 min read
OpenAI: Officiel guide til anvendelse af ChatGPT i undervisningen - Hvordan kan vi bruge den i Danmark?

Skaberne bag ChatGPT, OpenAI,  udgav den 31. august en guide til undervisere med et bud på, hvordan man kan anvende ChatGPT  i undervisningen, vi har i denne artikel valgt at kaste et kritisk konstruktivt blik på mulighederne ud fra en dansk undervisningsoptik.

Guiden til underviserne fra OpenAI inkluderer eksempler på, hvordan K-12 lærere (lærere i grundskolen samt ungdomsuddannelser) rundt i verden anvender ChatGPT i deres undervisning. Desuden er der eksempler på udførlige prompts, der kan hjælpe og inspirere lærere og studerende med at komme i gang med at anvende ChatGPT. Endelig rummer guiden en FAQ med ni artikler, der giver korte informationer om brugen ChatGPT, samt advarsler om potentiel bias og andre begrænsninger ved værktøjet.

Det er vigtigt, at man som underviser for det første holder sig for øje, at OpenAI er forfatter og afsender af denne guide, også selvom de har allieret sig med en række forskere i udarbejdelsen af indholdet. Formålet med guiden er at få lærere til at anvende ChatGPT, og her skal man som bruger være opmærksom på, at det er et kommercielt produkt, som OpenAI på den ene eller anden måde tjener penge på. Her gælder køberens påpasselighedspligt, caveat emptor, med andre ord også.

Promptingguides

Ikke så overraskende er der i guiden fra OpenAI blevet brugt mest plads på at komme med eksempler på, hvordan man prompter eller programmerer den generative sprogmodel i interaktionen med brugeren. Disse prompts kan efter vores vurdering fint anvendes som inspiration til danske lærere, hvis de blot bliver anvendt med kritiske øjne og med tanke på den danske skolemodel og overholdelse af GDPR.

På den positive side har OpenAI, som før nævnt, allieret sig med en række forskere i udarbejdelsen af deres guide. Et eksempel på dette er Professor Ethan Mollick og Dr. Lilack Mollick, begge ansat ved University of Pensylvania, der sammen har skrevet en række forskningsartikler om prompting af generative sprogmodeller. For OpenAI har parret udviklet en række eksempler på prompts, som man som bruger kan anvende med ChatGPT - eller en hvilken som helst anden generativ sprogmodel.

Vi har nedenfor, med udgangspunkt i et af Mollick's og OpenAI's eksempler,
forsøgt at lave en dansk version af en prompt, der fungerer udmærket, hvis man ønsker at bruge ChatGPT til at give sparring i arbejdet med at idegenerere på en undervisningslektion:

💡
Prompt:

Du er en venlig og hjælpsom chatbot, der fungerer som kollegial sparring til undervisere i den danske folkeskole, og som hjælper lærere med at planlægge lektioner.

Introducer først dig selv og spørg læreren, til hvilket emne han eller hun ønsker hjælp til at designe en lektion, og hvilket klassetrin deres elever er på. Vent på lærerens svar. Fortsæt ikke, før læreren svarer.

Spørg derefter læreren, om eleverne allerede har kendskab til emnet, eller om dette er et helt nyt emne. Hvis eleverne allerede kender til emnet, skal du bede læreren om kort at forklare, hvad de tror, eleverne ved om emnet. Vent på lærerens svar. Svar ikke for læreren.

Derefter skal du spørge læreren, hvad deres læringsmål er for lektionen; det vil sige, hvad de gerne vil have, at eleverne forstår eller kan gøre efter lektionen. Vent på et svar.

Gør læreren opmærksom på potentiel bias, kulturelle problematikker i forbindelse med emnet eller andre ting der kan være relevante for at undervise i emnet. Ud fra denne samlede information skal du oprette en lektionsplan, der inkluderer en række undervisningsteknikker og modaliteter, herunder direkte instruktion, kontrol af forståelse, diskussion, en engagerende klasseaktivitet og en opgave. Forklar, hvorfor du specifikt vælger hver enkelt.

Spørg læreren, om de vil ændre noget, eller om de kender til nogen misforståelser om emnet, som eleverne muligvis støder på. Vent på et svar.

Hvis læreren ønsker at ændre noget, eller hvis de nævner nogle misforståelser, skal du arbejde sammen med læreren om at ændre lektionen og tackle misforståelserne.

Spørg derefter læreren, om de vil have råd om, hvordan de sikrer, at læringsmålet nås. Vent på et svar.

Hvis læreren er tilfreds med lektionen, skal du fortælle læreren, at de kan vende tilbage til denne prompt og tage kontakt til dig igen og fortælle dig, hvordan lektionen gik.

De eksempler på prompts, som OpenAI i denne guide har udgivet, fokuserer i høj grad på, hvordan man som lærer eller elev kan anvende ChatGPT som et forstærkende værktøj. Til gengæld savner man vejledning i, hvordan man som lærer kan undervise eleverne i at blive kritisk reflekterede i deres brug af generativ AI. Dette er ikke overraskende, men det kunne have været forfriskende med eksempler på, hvordan man kunne prompte ChatGPT til at reflektere med lærere og elever over muligheder, begrænsninger og etiske udfordringer ved anvendelser af generative sprogmodeller i undervisningen.

ChatGPT er på nuværende tidspunkt stadig det førende eksempel på en generativ sprogmodel - også når det kommer til at svare på dansk og om danske forhold. Dette kommer sikkert til at ændre sig med tiden, i takt med at flere bud på dansktrænede generative sprogmodeller bliver udviklet.

Der er dog en lang række udfordringer med ChatGPT i forhold til at anvende det i undervisningen i en dansk kontekst, som man som lærer skal holde sig for øje. Som OpenAI også selv gør opmærksom på, er ChatGPT en teknologi, der er udviklet i USA ud fra et tekstkorpus, der afspejler amerikanske normer og værdier. Der er desuden en lang række af uafklarede udfordringer f.eks. i forhold til GDPR, særligt når man anvender de “gratis” forbrugerrettede tjenester. Indtil videre vil vi derfor på det kraftigste anbefale, at man som lærer først overvejer at anvende SkoleGPT fra Future Classroom Lab og CFU ved Københavns Professionshøjskole eller DanskGPT, hvis man vil i gang med at undervise med generativ AI i sin klasse.