Matomo

Ugens nyheder: Høring om digital tekologiforståelse

· 9 min read
Ugens nyheder: Høring om digital tekologiforståelse

I denne uge sætter vi fokus på forslaget om indførelsen af digital teknologiforståelse som et obligatorisk fag i folkeskolen. Med fremkomsten af kunstig intelligens og andre digitale teknologier er det blevet mere vigtigt end nogensinde, at eleverne forstår betydningen af teknologiens stadigt større rolle i vores samfund. Dette kræver et almendannende fag, som kan ruste eleverne med de nødvendige digitale kompetencer og gøre dem i stand til kritisk at forholde sig til den viden og de teknologier, de møder i deres hverdag.

Når vi bliver klogere på teknologier og deres muligheder i undervisningen, vil det også blive lettere for os at navigere i og anvende dem, hvor det giver mening.

Høring om digital teknologiforståelse

I den forløbne uge holdt Børne- og Undervisningsministeriet samt Udvalget for Digitalisering en høring på Christiansborg, hvor blandt andre professor Ole Sejer Iversen og dekan Jakob Aagaard Harder deltog. Deres budskab var ret klart: Digital teknologiforståelse bør indføres som et obligatorisk undervisningsfag i folkeskolen.

En af de væsentligste udfordringer ved det nuværende udkast er, at det foreslås indført som et valgfag. Dette vil sandsynligvis resultere i, at primært teknologiinteresserede drenge vælger faget, hvilket kan skabe et A- og B-hold, hvor nogle elever ikke får mulighed for at arbejde med digital teknologiforståelse.

Jakob Aagaard Harder påpegede desuden behovet for massiv efteruddannelse af lærere for at kunne løfte opgaven, men understregede, at det ikke er umuligt.

Malte Von Sehested fra IT-tovet har samlet de vigtigste pointer fra høringen:

  1. Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget understregede, at i en verden, hvor digitalisering er allestedsnærværende, må vores børn rustes til at navigere i dette landskab.
  2. Forsøgsprogrammet har vist positive resultater. Eleverne engagerer sig i det, oplever undervisningen som relevant og får en fornemmelse af teknologiens plads i den virkelige verden.
  3. Om et nyt fag skal være et selvstændigt fag eller del af eksisterende fag er stadig til debat. Der er fordele ved begge tilgange, men det vigtigste er, at alle elever, uanset hvilken tilgang der vælges, får muligheden for at forstå og arbejde med teknologi.
  4. Vi kan ikke tale om teknologi uden også at adressere manglen på diversitet. Især piger skal inddrages mere i teknologirelaterede fag. Det handler om mere end bare fairness; det handler om at sikre en bred og alsidig forståelse af teknologi.
  5. At implementere teknologiforståelse i folkeskolen er ikke en hurtig løsning. Det kræver en strategisk tilgang, tid og investering i uddannelse samt udvikling af lærerkompetencer.

Hele høringen kan genses på Folketingets hjemmeside, og den er helt klart et besøg værd.

Tv fra Børne- og Undervisningsudvalgets møder

Herunder har vi samlet en række kilder om emnet:

Uddannelsesledere til regeringen: Teknologiforståelse som valgfag vil øge polarisering
Seks argumenter til opslagstavlen Hvis teknologiforståelse bliver et valgfag, som regeringen lægger op til i sit skoleudspil, vil det primært blive valgt af de teknologi-kompetente drenge, skriver en professor og fem uddannelsesinstitutioner. Blandt de seks er Faculty of Arts - Aarhus Universitet de
Alliancen for digital teknologiforståelse
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er med i ny stor alliance, der vil arbejde for, at teknologiforståelse indføres som faglighed i uddannelsessystemet på alle niveauer.
Uddannelsesledere til regeringen: Teknologiforståelse som valgfag vil øge polarisering
Hvis teknologiforståelse bliver et valgfag, som regeringen lægger op til i sit skoleudspil, vil det primært blive valgt af de teknologi-kompetente drenge, skriver en professor og fem uddannelsesinstitutioner.
Teknologiforståelse som valgfag i folkeskolen giver ulighed hos børn og unge
Vi introducerer vores børn til at færdes i trafikken. Men når vi slipper dem løs på internettet, har det i alle årene været uden kørekort til det mest basale i den digitale verden. Derfor er det godt, at regeringen har digital teknologiforståelse med i sit nye folkeskoleudspil. Men vi skal skrue op…

ChatGPT-4 bliver multimodal

OpenAI har netop opdateret ChatGPT-4 til nu at være multimodal. Dette betyder, at man ikke længere behøver at skifte mellem forskellige funktioner såsom dataanalyse, billedgenerering eller søgninger på internettet.

Med denne opdatering integreres værktøjerne, så man eksempelvis kan bede ChatGPT om at foretage en billedanalyse, derefter søge yderligere information på nettet, og til sidst generere nye billeder baseret på denne nye information. Samtidig er det også blevet muligt at uploade flere dokumenttyper og flere dokumenter ad gangen.

Vi har desuden bemærket, at ChatGPT er blevet opdateret med nye data, og det ser ud til, at de nyeste data er fra april 2023.

Ny artikel på viden.ai

Christian og Niels har skrevet en artikel, der ser på OpenAI's bud på, hvordan man kan bruge sprogmodellen i undervisning. De har taget vejledningen, og tilpasset den til en dansk kontekst, hvilket er resulteret i en ret fin artikel.

Især vil vi anbefale, at man selv afprøver den prompt, de har udviklet, da den indeholder en metode til at få ChatGPT til at stille spørgsmål og på den måde indsamle informationer, som den skal bearbejde.

Læs deres interessante artikel her:

OpenAI: Officiel guide til anvendelse af ChatGPT i undervisningen - Hvordan kan vi bruge den i Danmark?
Skaberne bag ChatGPT, OpenAI, udgav den 31. august en guide til undervisere med et bud på, hvordan man kan anvende ChatGPT i undervisningen, vi har i denne artikel valgt at kaste et kritisk konstruktivt blik på mulighederne ud fra en dansk undervisningsoptik. Guiden til underviserne fra OpenAI in…

Nyheder

Lærere på jagt efter læring med ChatGPT
Nye tal: Mange børn bruger ChatGPT i skolen
Mange børn bruger allerede ChatGPT i skolen, viser en ny undersøge. Men de er forvirrede over reglerne, og lærerne famler i blinde. Ministeriets vejledning er ikke klar før til foråret, siger Tesfaye.

Bag betalingsmur

Stairway to Heaven eller Road to Hell?
Professor om sprogmodeller: ChatGPT tager ikke vores job endnu | Ingeniøren
Sprogmodeller som GPT-4 har markante begrænsninger, men teknologiens udvikling går hurtigt, og der skal mere digital dannelse og regulering til.
Lov og ret for ChatGPT
AI. Den britiske regering inviterer til internationalt topmøde for at diskutere fælles retningslinjer for kunstig intelligens. Det er ikke en dag for tidligt, mener forsker i AI-sikkerhed.

Bag betalingsmur

Hjælp til frihedsgrader i din PBL- undervisning
Gratis ideer!
Her bliver eleverne allerede nu undervist i kunstig intelligens
På Langebjergskolen bliver eleverne undervist i kunstig intelligens. Her er erfaringen, at der er meget stor forskel på, hvor gode eleverne er til at forstå og reflektere over de nye chatbots.
Med denne nye danske chatbot slipper lærerne for at være ‘i lommen på big tech’
Chatbotten SkoleGPT er udviklet specifikt til, at lærerne kan undervise i kunstig intelligens uden at frygte for at bryde nogen regler. Og ifølge en af udviklerne bag den danske chatbot er den faktisk også på nogen områder mere egnet til undervisning.
Virksomhedsleder: Manglen på kvinder i it begynder i hjemmet
Vores ubevidst stereotype opdragelse af piger og drenge påvirker kvinders valg af karriere og får mange af dem til at fravælge it, mener Karina Wellendorph, adm. direktør i Visma Dataløn og Proløn.

Bag betalingsmur

Kina har verdens mest omfattende lektiehjælpsindustri: “Hvis ikke du kommer til os, så uddanner vi dit barns konkurrent”
Førende kinesisk forsker er i Danmark for at undersøge vores forhold til den private såkaldte skyggeundervisning. Folkeskolen har mødt hende til en snak om, hvad er sker, når uddannelse bliver en pengemaskine og om, hvorfor det endnu ikke er sket herhjemme.
Khan Academy: An AI Revolution In Education Or Threat To Human Skills?
Will Khan Academy’s Khanmigo teaching assistant help teachers to teach human skills?

Videnskabelige artikler

I vores undersøgelser støder vi ofte på nye videnskabelige artikler, og vi vil gerne fremhæve dem, som vi finder mest interessante. 

Generative artificial intelligence (AI) in education
Fine-tuning ChatGPT for Automatic Scoring
This study highlights the potential of fine-tuned ChatGPT (GPT-3.5) for automatically scoring student written constructed responses using example assessment tasks in science education. Recent studies on OpenAI’s generative model GPT-3.5 proved its superiority in predicting the natural language with…
ChatGPT-3.5 as writing assistance in students’ essays - Humanities and Social Sciences Communications
Humanities and Social Sciences Communications - ChatGPT-3.5 as writing assistance in students’ essays
Paper page - CodeFusion: A Pre-trained Diffusion Model for Code Generation
Join the discussion on this paper page

Ugens anbefaling

Vi anbefaler i denne uge, at man lytter til AI Danmarks podcast med titlen: "Er AI en klimasynder?"

AI Danmark skriver om episoden:

💡
Det er efterhånden et kendt problem, at internettet og de store datacentre bruger store mængder af strøm. Det bliver anslået, at nettet og datacentrene står for cirka 2 procent af vores samlede udledning af CO2, hvilket er omtrent det samme som flybranchen.

Derfor skal vi selvfølgelig være fokuseret på hvordan vi kan effektivisere og spare energi og mindske CO2-udledningen også – og det gælder også internettet og den aktuelle eksplosion i brugen af generativ kunstig intelligens.

Det er svært at få præcise tal uden at lave en masse overslag og antagelser, men på trods af udfordringerne er der heldigvis mange som forsøger at analysere strømforbruget – i håbet om at det også kan være med til at sætte gang i arbejdet med at effektivisere og optimere de store sprogmodeller.

Jeg har haft besøg i studiet af Kasper Groes Albin Ludvigsen, der har lavet indtil flere artikler med vurderinger af hvor meget strøm og CO2, de store sprogmodeller koster.

Lyt til podcasten her: