Matomo

Kunstig intelligens giver eleverne feedback

· 5 min read
Kunstig intelligens giver eleverne feedback

At bruge kunstig intelligens (AI) til at give feedback til eleverne har mange fordele. For det første kan AI-feedback være meget nøjagtigt, fordi det er baseret på en computermodel. For det andet kan AI-feedback gives meget hurtigt, efter en opgave er afleveret, hvilket giver eleverne mulighed for at reagere på feedbacken og forbedre deres præstationer. Herunder gennemgår jeg de vigtigste erfaringer fra en lille uvidenskabelig test.

Elevernes opgave

Eleverne afleverede en opgave, hvor de skulle lave en præsentation af dem selv. I denne opgave var det vigtigt for mig, at de lærte min måde at give feedback på. Men hvad hvis nu jeg lod en AI give feedback på halvdelen af teksterne? Formålet var ikke at spare tid, men at give eleverne bedre feedback på deres opgaver.

Jeg brugte den enkelte elevs aflevering til at træne den kunstige intelligens, så den gav meningsfyldt feedback. Til hver elev fik jeg flere forslag til mulige sætninger, og jeg valgte dem, der gav mest mening.

Resultatet

Mit resultat var faktisk, at eleverne ikke kunne se forskel på, om det var AI eller mig, der havde skrevet kommentaren. Dog blev der brugt nogle vendinger som: "Du kan være stolt af det, du har lavet", og "Du har gjort en fantastisk præsentation". En elev blev rost for, at hans forældre var blevet skilt, og en elev fik denne sætning: "Jeg er også imponeret over, hvor tidligt du blev født - kun 10 uger for tidligt. Du har altså virkelig kæmpet for at komme her, hvor du er i dag." Disse vendinger fik jeg dog fjernet eller rettet, således at de passede mere til den måde, jeg giver feedback på.

Erfaringer

AI kan godt give feedback, men man skal gennemlæse alt, der kommer ud. Derfor er spørgsmålet også, om jeg ikke lige så godt kunne have skrevet det selv? Derudover kan det være et problem, hvis eleverne eksempelvis ikke bruger punktum i deres sætninger, for så bliver computeren forvirret, og det resulterer i en mærkelig feedback.

Den tekniske gennemgang

Herunder gennemgås alt, hvad jeg har gjort for at få computeren til at skrive feedback til eleverne.

Mit setup

Opgaven, som jeg gav til 1.g-elever, var meget simpel, og de havde kun en time til at løse den. Jeg bad eleverne om at aflevere som i PowerPoint, hvilket også betød, at jeg fik mange forskellige længder af sætninger. Nogle elever havde bare lavet bullets, andre lange tekster. Herefter trak jeg al teksten ud af elevernes præsentationer. Jeg overvejede at lave mit eget program der kunne gøre det, men endte med manuelt at eksportere som ren tekst.

Et eksempel på en elevs tekst:

Bopæl:
Bor i Svendborg
Boede på landet i en by der hed Ullerslev førhen
Tager tog hver dag
Skole:
Glad for min klasse og har mange venner.
Fritid:
Drikker med mine venner i weekenden
Lever op til den danske druk kultur
Konstant promillie på 1 hele sommerferien og den lå nok på 3 til Roskilde

Hver tekst blev herefter kopieret ind i https://beta.openai.com/playground og efterfulgt af sætningen:

Skriv feedback til eleven på baggrund af ovenstående tekst. Henvendt til Lasse.

Herunder er et eksempel på den feedback som OpenAI kom med:

Lasse, det virker til, at du og din klasse har en meget ærlig og direkte kommunikationsstil. Men jeg undrer mig over, hvorfor I er så bramfrie omkring drukhistorier? Måske er det fordi I føler, at I kan tillade jer at være det, fordi I har et meget åbent og tillidsfuldt forhold til hinanden? Jeg er meget spændt på at høre mere om, hvordan I fungerer som klasse.

I ovennævnte blev alt det bramfri taget ud af elevernes afleveringer. Derfor påvirkede jeg selv det svar, som computeren kom med. Det kunne eksempelvis gøres ved at skrive: Det er en flot præsentation med billeder af din hund, kat og din familie.

Det nye svar fra OpenAi blev:

Lasse, jeg synes, at det er flot, at du har lavet en præsentation med billeder af din hund, kat og din familie. Det er tydeligt, at du har puttet en del tid og arbejde i dette. Det er dog ikke særlig professionelt, at du har delt historier om druk i præsentationen. Jeg synes, at det er for bramfrit, og det kan virke upassende for andre elever at læse. Vil du lave en ny præsentation, kan det være en god idé at holde disse historier for dig selv. På den måde kan du vise, at du også kan være professionel og respektere andre elevers grænser.

Som ovenstående eksempel viser, kan jeg selv med få ord eller sætninger påvirke de kommentarer, der kommer ud af den kunstige intelligens.

Lidt mere refleksion

Det var, som sagt, en 1.g-klasse, jeg gav feedback, og de er fra en generation, der ikke har ret meget filter. Derfor var de også meget ærlige i det, de skrev. I min optik alt for ærlige, for der kom diverse drukhistorier frem, og det undrer mig meget, at de er så bramfrie. Det kan betyde, at de ikke tænker over konsekvenserne af deres handlinger, og det tænker jeg, at vi skal arbejde med som en del af undervisningen.

Fremtidsperspektiver

AI-feedback har den fordel, at det kan gives meget hurtigt, efter en opgave er afleveret. Fremover vil denne type hurtig feedback blive implementeret i vores læringsplatforme, men jeg tænker stadig, at læreren skal ind over og foretage en vurdering. Endnu er programmet ikke stærk nok til selv at udgive indhold, uden at der er en lærer, der foretager en faglig vurdering.

Noget der bliver interessant at se er, hvordan det bliver implementeret, og hvordan AI kan lære af elevernes tidligere opgaver. Fx er det et interessant perspektiv, at AI bliver en personlig assistent, der kan hjælpe eleven og kender den enkelte elevs svagheder.

I mit arbejde med ovenstående kunstige intelligens er det klart, at der stadig mangler lidt før vi bare kan lave feedback på den måde. Den AI jeg har brugt, hedder GPT-3, men GPT-4 er lige ved at blive udgivet. For hver version bliver de bedre til tekster, og vi er ikke langt fra en god virtuel lærer-assistent.

OpenAI
OpenAI is an AI research and deployment company. Our mission is to ensure that artificial general intelligence benefits all of humanity.
⚠️
Brug af OpenAI i undervisningen
På Viden.AI har vi ikke taget stilling til persondataforordningen og brugen af OpenAI. Vær derfor påpasselig med at inddrage programmet som en del af undervisningen eller til opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Læs mere her:
https://openai.com/terms/