Matomo

Viden.AI - undervisernes hjælpeværktøj

· 2 min read
Viden.AI - undervisernes hjælpeværktøj

I undervisningen stilles der stadig større krav til elevernes evner til at kunne finde, vurdere og anvende relevant information. Samtidig skal de kunne samarbejde på tværs af fag og kulturgrænser. For at kunne håndtere denne udvikling er det nødvendigt, at undervisningen også udvikler sig.

En af de nyeste og mest spændende trends inden for undervisning er brugen af kunstig intelligens (AI). AI er i stand til at generere ny viden og kan anvendes til at forbedre undervisningsprocessen på mange måder. Ifølge nogle eksperter kan AI hjælpe eleverne med at forstå stoffet bedre, og samtidig kan det også gøre undervisningen mere spændende og interaktiv.

Først og fremmest kan AI bruges til at forbedre underviserens forberedelse af undervisningen. AI kan analysere store mængder data og dermed hjælpe underviseren til at finde de emner, der er mest relevante for netop hans/hendes elever.

AI kan også anvendes til at forudsige, hvilke elever der er i fare for at falde bagud, så underviseren kan tage de nødvendige forholdsregler. AI kan for eksempel bruges til at lave individuelle læringsplaner til eleverne. På den måde kan eleverne lære på deres eget niveau og få mest muligt ud af undervisningen. Denne nye teknologi kan altså bruges til at individualisere undervisningen, så den tilpasses netop den enkelte elevs behov og niveau.

Selv om AI kan have mange fordele for både elever og undervisere, så er der også nogle, der er bekymrede for, hvordan kunstig intelligens kan påvirke elevernes evne til at tænke selvstændigt og kritisk. På Viden.AI vil du kunne læse mere om, hvordan AI kan bruges i undervisningen samt finde links til den nyeste viden om emnet.

Sidens opbygning

Siden er inddelt i et åbent område, som alle har adgang til, og et lukket medlemsområde. I det åbne område skriver vi generelt om forskellige eksempler på AI brugt i undervisningen, uden at gå i dybden med den tekniske del. Den har vi gemt til medlemmer af siden, for vores største frygt er, at lærerne ikke når at opfange den nye teknologi, før eleverne aktivt bruger den i undervisningen. Vi beder derfor om, at indholdet fra den lukkede del forbliver på siden, og dermed ikke deles eksternt.

Viden.AI udvikles og drives af

Per Størup Lauridsen
Cand.it og it-pædagogisk medarbejder

Claus Scheuer-Larsen
Lektor og it-ansvarlig