Matomo

Høring på Christiansborg: AI's betydning for vores arbejde og faglighed

Høring på Christiansborg: AI's betydning for vores arbejde og faglighed

Vi har netop holdt oplæg på Christiansborg for at fortælle om: "ChatGPT - hvad betyder det for undervisning og eksamen?".

Høringen var arrangeret af Europabevægelsen, Akademikerne og ADD-projektet

I vores oplæg tog vi udgangspunkt i de mange inputs vi har modtaget ved besøg på gymnasier rundt i landet, de samtaler vi har haft med uddannelsesledere og forskere, men også den viden vi har opsamlet fra vores egen hverdag.

Hovedbudskabet var at uddannelsessystemet og vores arbejdspladser er under pres på grund af den kunstige intelligens, og at der er brug for at overveje følgende:

  • Udarbejdelse af retningslinjer og rammer for, hvordan kunstig intelligens kan anvendes etisk og ansvarligt i uddannelsesinstitutionerne.
  • Udvikling af nye læreplaner og undervisningsmetoder, der giver plads til den kunstige intelligens indflydelse på uddannelse og læring.
  • Teknologiforståelse skal indarbejdes på alle niveauer af vores uddannelsessystem, så elever dannes og uddannes til en virkelighed med kunstig intelligens og digitalisering overalt.
  • Uddannelse og efteruddannelse af lærere i brugen af kunstig intelligens, samt opbygning af deres didaktiske kompetencer inden for teknologi og digitale redskaber.
  • Sørge for, at bedømmelse og eksamener afspejler de skiftende krav og kompetencer, som eleverne skal beherske i en verden, der er påvirket af kunstig intelligens.
  • Generelle (EU-)vejledninger om gennemsigtighed, etiske problemstillinger, ansvarlig anvendelse og beskyttelse af personlige oplysninger i undervisningssektoren.

Hele vores præsentation kan downloades her:

Herunder er der et link til hele høringen (Vores oplæg starter efter 1 time og 8 minutter)

https://fb.watch/jSmvuI94v2/