Matomo

Korrekt kildehenvisning til ChatGPT, med anvendelse af APA-standarden

· 5 min read

Den 7. april 2023 udgav American Psychological Association (APA) retningslinjer for, hvordan man laver citering af generativ AI (kunstig intelligens der genererer nye tekster, billeder, video, data m.m.). APA-standarden er et internationalt anerkendt referencesystem, med en række regler for hvordan der henvises til kilder i tekster, og hvordan en litteraturliste er udformet.

I denne artikel gennemgår vi de nye retningslinjer for kildehenvisning til tekster skrevet af generativ AI, men der er også link i bunden til MLA-standarden.

💡
Vær opmærksom på, at der kan være udfordringer ved at bruge kunstig intelligens i opgaver.
Fx skriver SDU til deres studerende: "SDU points out that it is not allowed to use chatbots, including "ChatGPT", in connection with exams and teaching activities, unless their use is specifically listed as a direct part of the exam or teaching activity." https://sdunet.dk/en/undervisning-og-eksamen/nyheder/nyheder_om_uddannelse/20221221_chatbot

Du skal citere generativ AI, når du:

  • omskriver en tekst, som en generativ AI har skrevet (paraphrasing).
  • citerer eller anvender indhold, lavet af en generativ AI i dit arbejde (både tekst, billeder, data, video eller andet).
  • har anvendt værktøjet til fx idégenerering, transskribering eller litteratursøgning.

Inden man begynder at lave kildehenvisninger, er det vigtigt, at man i opgavens metodeafsnit får beskrevet, hvordan generativ AI er blevet anvendt.

ChatGPT og APA-standarden

Den store udfordring ved at skulle citere ChatGPT er, at det ikke er muligt for andre at genskabe den samme tekst ud fra en prompt. Samtidig kan man heller ikke citere det som personlig kommunikation, eftersom der ikke findes nogen person. Det betyder, at teksten fra ChatGPT skal behandles på samme måde, som når man deler en algoritmes output.

Lavet ud fra: https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt

For at citere ChatGPT skal man først angive den prompt, der blev brugt til at generere teksten og derefter dele af den tekst, som blev genereret af sprogmodellen.

ChatGPT's forskellige versioner kan identificeres ved navn og versionstal. Version 4 betegnes som [Large language model], mens andre versioner kan betegnes som f.eks. [ChatGPT-3.5].

💡
Eksempel

Når der i prompten skrives "Hvorfor kan glukose reagere med Tollens reagens, mens fruktose (i teorien) ikke kan?" kommer ChatGPT med en forklaring på, at både glukose og fruktose reagerer med Tollens reagens: "Fruktose er en keton og indeholder en ketongruppe i stedet for en aldehydgruppe. Rent teoretisk skulle ketoner ikke reagere med Tollens reagens. Men fruktose kan alligevel give en positiv reaktion med Tollens reagens. Det skyldes, at fruktose under basiske betingelser, som er til stede i Tollens reagens, kan omdannes til en aldose, som er et kulhydrat indeholdende en aldehydgruppe, ved en proces kaldet tautomeri. Den resulterende aldose (aldehydgruppen) kan derefter reagere med Tollens reagens." (OpenAI, 2023).

Litteraturliste:
OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 23 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

Det er også muligt at tage dele ud af teksten, som ChatGPT genererer, og lægge hele teksten som bilag.

💡
Eksempel

I den efterfølgende prompt "Hvorfor sker der en positiv reaktion?" indikerede svaret fra ChatGPT at "Så selvom fruktose ikke direkte reagerer med Tollens reagens, kan det stadig give en positiv reaktion" og at det sker "fordi det kan omdannes til en aldose under reaktionsbetingelserne." (OpenAI, 2023; se bilag 1 for den fulde udskrift)

Litteraturliste:
OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 23 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

💡
Litteraturliste:
OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 23 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

Henvisning i parentes:
... som er en stor sprogmodel (OpenAI, 2023)

Fortællende henvisning:
Ifølge OpenAI (2023) vil sprogmodeller...

Hvorfor er det vigtigt at kunne citere generativ AI?

Tekster skrevet af generativ AI kan hjælpe med at demonstrere en dybere forståelse og give flere perspektiver på det emne, man arbejder med. Ved at citere  ChatGPT viser man, at man har overvejet og kritisk taget stilling til det output, som er genereret af ChatGPT. Tillige viser man, at man har vurderet, hvorvidt informationerne er relevante for ens opgave. Her er det dog vigtigt, at man laver korrekt citering af ChatGPT, for det er med til at sikre akademisk integritet. Samtidig giver det mulighed for at verificere de oplysninger, der præsenteres i opgaven.

Ovenstående skal ikke ses som en mulighed for at lade ChatGPT skrive opgaverne, men som en mulighed for at være kritisk tænkende overfor det output, modellen kommer med. Dermed bliver det også muligt at bearbejde indhold skrevet af den kunstige intelligens på en akademisk måde, uden at blive anklaget for snyd. Det er vigtigt at huske på, at informationen fra ChatGPT ikke bør anses som den primære kilde og bør derfor altid anvendes sammen med andre kilder.

I nedenstående linksamling kan du læse mere om korrekt kildehenvisning i APA, MLA og Chicago.

Kilder

https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt

How do I cite generative AI in MLA style? | MLA Style Center
The MLA’s method for citing sources uses a template of core elements—standardized criteria that writers can use to evaluate sources and create works-cited-list entries based on that evaluation. That new technologies like ChatGPT emerge is a key reason why the MLA has adopted this approach to citatio…
Library Guides: Chicago 17th edition notes and bibliography: ChatGPT and other generative AI tools
Footnotes and Bibliography for the Chicago Manual of Style 17th edition
ChatGPT Citations | Formats & Examples
ChatGPT, the popular AI language model, is quite new. Educational institutions and style guides are still working out their policies on when and how
Library Guides: APA 7th referencing style: ChatGPT and other generative AI tools
This is a guide to using the APA 7th referencing style from the American Psychological Association. It is based on the Publication Manual of the American Psychological Association.
LibGuides: AI, ChatGPT, and the Library: ChatGPT and Citations
This guide provides a starting place for SLCC faculty, staff, and students to learn how generative AI intersects with information literacy and how to use it responsibly. Find general guidance on referencing AI-produced content responsibly.