Matomo

BETT 2023: Kunstig intelligens på verdens største uddannelsesmesse

BETT 2023: Kunstig intelligens på verdens største uddannelsesmesse

På viden.ai er vi taget til BETT for at undersøge hvor langt man er med implementering af kunstig intelligens i uddannelsesverdenen. BETT er en stor international uddannelsesmesse i London, med udstillere fra hele verden og med over 40.000 besøgende gæster. På forhånd var vi godt klar over at virksomhederne ikke havde haft tid til at arbejde med den nye teknologi, men vi er lidt forundret over, at der er under en håndfuld som åbent taler om kunstig intelligens. Blandt andet har vi snakket med den danske Moodlepartner Moxis, som også først lige begyndt med deres AI-writer plugin.  

Vi deltog i en meget interessant talk hvor emnet var fremtidens uddannelse og betydningen af kunstig intelligens i undervisningen. Herunder har vi samlet nogle af de vigtigste elementer som blev præsenteret og diskuteret under denne session.

I panelet sad:

Paul Muir forklarede at vi har været i samme problemstilling dengang vi gik fra papir og blyant og over til at skrive på computer. Han fortalte at vi skulle se den nye teknologi som en ven, men tilnærme os den med forsigtighed. Vi bliver nødt til at anerkende, at den kunstige intelligens både kan påvirke undervisningen negativt, men at der også er et positivt potentiale. Noget som vi fandt ret interessant var da Paul Muir kom ind på, hvordan de i England overvejer hvordan de kan digitaliserer deres skriftlige eksamener, som lige nu er med pen og papir. Her forestillede man sig, at det ville være muligt inden for kort tid at bruge den kunstige intelligens til at bedømme elevernes skriftlige afleveringer, og dermed ville man udvikle den digitale eksamen efter det.

Ifølge Dan Fitzpatrick er den kunstige intelligens, i form af ChatGPT, kommet bag på de fleste inden for uddannelse, men at der op til lanceringen havde været en række svage tegn at der var noget på vej. Han sagde samtidig at det altid er en prioritering, hvilke tegn man skal lytte efter og bruge penge på. Her var det dog ret tydeligt at de ikke havde lyttet og forstået hvordan teknologien ville komme til at påvirke uddannelse. Paul Muir var bekymret for den store forskel der risikerer at blive mellem dem der forstår at inddrage de nye teknologier i undervisningen, og dem der ikke formår at gøre det.

Dan Fitzpatrick lagde især vægt på, at vi i undervisningssektoren har brug for fokus på færdigheder som fx kritisk tænkning, kommunikations- og samarbejdskompetencer. Men at der også ligger en stor udfordring i, at underviserne ikke ser de nye muligheder på grund af for stor arbejdsbyrde i deres hverdag. De har travlt med bare at være undervisere.

Rose Luckin var bekymret over at vi undervurderer at den menneskelige intelligens er meget stærkere end den kunstige intelligens. Kunstig intelligens er ikke i sig selv viden, og det indhold den præsenterer os for, er heller ikke lig med viden. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at det er først gang i menneskehedens historie, at alle har adgang til at lege med en gratis meget kraftig kunstig intelligens. Med den nye teknologi betyder det at vi skal ændre måden, vi underviser og lærer på, og der er brug for AI-kyndige elever, der kan navigere i en verden med konstant forandring, sagde Rose Luckin. Det, vi ser i dag, vil snart være fortidens uddannelse, men ved at omfavne AI på en ansvarlig og sikker måde kan vi løse en masse problemer og skabe en mere engagerende, relevant og inkluderende uddannelse for vores børn. Derudover var der et klart budskab om at omfavne disse nye muligheder, og arbejde hen imod en uddannelse, der er tilpasset den nye virkelighed. Hun sluttede med at sige, at vi bliver nødt til at håndtere de udfordringer der er opstået, og som ligger lige for, men at vi skal tænke os grundigt om, hvad det er vi vil med teknologien på den lange bane. Samtidig skal det ikke kun være en teknologi for i-lande.

The Edsafe AI Allicance vil gerne lave en forpligtende global aftale om brug af kunstig intelligens i undervisning:

  1. Gennemsigtighed og forklarbarhed i AI-systemers læring og træning
  2. Dataanvendelse - hvordan AI-værktøjer bruger data, og hvad data bruges til
  3. Informeret samtykke - tilgængelige og klare aftaler om dataanvendelse, særligt for mindreårige
  4. Privatliv - privatlivets fred og kontrol over personlige data i AI- og uddannelsespolitikker
  5. Sikkerhed - pålidelige AI-systemer, der modstår trusler og beskytter personlige data
  6. Bias og læringsbegrænsninger - processer for at identificere og afhjælpe skævheder og begrænsninger i AI-værktøjer
  7. Ansvarlighed - en model, der dækker både kerne-AI-værktøjer og økosystemet af applikationer bygget på dem
  8. Mennesker i loopet - menneskelig feedback og tilsyn med AI-beslutninger og handlinger i uddannelsesmiljøer
  9. Verificerbarhed - mulighed for at gennemgå AI-systemers interaktioner med brugere (især mindreårige) og evaluere dem
  10. Støtte til interessenter - inddragelse af undervisere, elever og uddannelsesfællesskabet i udviklingen af AI i læring.

De 10 punkter kan læses i helhed på denne side:

Pledge | EdSAFE AI
A global pledge to support the safe implementation of AI in education
Generative artificial intelligence in education
The Department for Education’s (DfE) position on the use of generative artificial intelligence (AI) in the education sector.