Matomo

AI som personlig læringsassistent

· 5 min read
AI som personlig læringsassistent
Copyright Khan Academy

Sideløbende med debatten om brugen af AI i uddannelser og ikke mindst muligheden for at snyde, er det blevet undersøgt, hvordan generative systemer kan understøtte læring ved at agere som tutorer eller læringsassistenter.

For nylig afholdt Stanford Institute for Human-Centered AI en konference om AI og uddannelse. Selvom planlægningen af arrangementet gik i gang, før ChatGPT var gjort tilgængelig, kom de generative systemer til at fylde en del på konferencen. Der var mange relevante aspekter og forskellige vinkler, der blev behandlet og diskuteret. For hvordan kommer brugen af generative systemer til at påvirke måden, vi udvikler analytisk tænkning, og hvordan kan systemerne understøtte undervisning og læring?

Sig hej til Alfred, matematiktutoren, der ikke kan regne

En af de spændende bud kom fra Noah Goodman, der underviser i både psykologi og computer science på Stanford. Han havde arbejdet med tutortanken, dvs. ideen om at man træner et system baseret på en generativ kunstig intelligens til at agere tutor i undervisningen. Altså et system der gennem opmuntring, verificering og spørgsmål, hjælper den lærende på vej til at finde svar på den opgave, vedkommende prøver at løse. Det system, de arbejdede med, hed Alfred og er baseret på GPT3.5. Her er rammerne for den måde, som Alfred interagerer, baseret på en række instruktioner som for eksempel at stille spørgsmål fremfor at give svar, være opmuntrende i forhold til elevernes arbejde og at stille spørgsmål til den lærendes svar, fremfor at pointere fejl.

De instruktioner som den virtuelle læringsassistent og matematiktutor Alfred er sat til at følge. (Billede af Noah Goodman).

Generative systemer bruger dine forespørgsler…

Som chatbot virker Alfred umiddelbart til at leve godt op til sit instruktionssæt, men teknologien har det store problem, at de forespørgsler, man giver, bliver en del af de svar, der gives. Det betyder, at det er meget let at få systemet til at begå fejl. Som det kan ses i eksemplet nedenfor, kommer systemet med gode råd at reducere ligningen x+5 = 10 med 5 på begge sider. Men selvom den studerende kun trækker fem fra på den ene side, bliver dette accepteret som korrekt. Chatbotten fortsætter endda sit instruktionssæt og er opmuntrende over for det svar, som den lærende er nået frem tid.

Alfred er meget opmuntrende, men systemet har fuldstændigt overset den alvorlige regnefejl. (Billede af Noah Goodman).

For at afhjælpe dette er der altså brug for at koble det generative system med noget, der kan regne rigtigt og få hjælpen til at være autoritativ. For at løse dette problem har Noah Goodman kigget nærmere på den matematiske logik, med udgangspunkt i Peanos aksiomer som en måde at sikre fagligheden. Det minder lidt om de måder, hvorpå OpenAI forsøger at gøre ChatGPT mere autoritativ ved at koble for eksempel Wolfram Alpha på som en ressource, hvor det generative system kan lave forespørgsler til og videreformidle svar fra en ekstern tjeneste.

Khanmigo

Også hos Khan Academy kan man se nogle spændende muligheder for at bruge generative systemer som tutorer. Her har de netop lanceret en begrænset test af systemet Khanmigo. Her er tale om et system baseret på GPT4, og Khan Academy har også været i gang med et samarbejde med OpenAI siden sommeren 2022.

er endnu et bud på en læringsassistent (Billede af Khan Academy).

Khanmigo er ligeledes lavet, så den ikke giver svar, men i stedet hjælper den lærende til at forstå problemet, stiller spørgsmål og giver hjælp, der bringer den studerende videre i arbejdet med at finde svar. Da Khanmigo er integreret i Khan Academys platform, betyder det, at programmet hele tiden kan bruge den aktuelle kontekst (altså hvor på platformen den lærende er, og hvilke opgaver der arbejdes med) til at stille den rigtige hjælp til rådighed.

Udover at kunne hjælpe med konkrete og lukkede opgaver i for eksempel matematik, kan Khanmigo også hjælpe med at skrive opgaver og historier. Igen er fokusset på at programmet ikke skal gøre arbejdet for den lærende, men at den gennem spørgsmål hjælper til, at man selv finder frem til de svar, man skal bruge. Tanken bag assistenten er, at systemet skal hjælpe den lærende frem til svaret og gøre læringen sjovere og mere engagerende.

Som en understregning af at Khanmigo skal hjælpe og ikke bruges til at snyde, er der indbygget både en omfattende logning, som er tilgængelig for undervisere og forældre. Samtidig bruges også analyse af samtalerne til at markere, hvorvidt forespørgsler er "inappropriate".

Udover at være tutor for de lærende er det også tanken, at Khanmigo skal kunne hjælpe undervisere med at tilrettelægge undervisning, lave undervisningsplaner med videre. Og ligesom der sker meget i forhold til, hvordan generative systemer kan hjælpe i selve undervisningen, sker der også en masse med henblik på at understøtte og hjælpe underviserne. (Se for eksempel https://it-torvet.dk/2023/03/ai-vaerktoejer-saerligt-udviklet-til-laerere/)

Khanmigo er kun tilgængelig for udvalgte samarbejdspartnere, men man kan skrive sig op til at prøve tjenesten, hvis man samtidig forpligter sig til at bidrage økonomisk.

Se selv Sal Khan fortælle om Khanmigo:

Læring som noget socialt

På Stanford bliver der også talt meget om god læring. Der er ingen tvivl om, at god forståelse kommer, når man skal forklare og overbevise andre, og det sociale aspekt i læring er derfor vigtigt. Generelt ses de generative systemer dog som en mulighed for at hjælpe og assistere som en del af læringen.

Kilder

AI Will Transform Teaching and Learning. Let’s Get it Right.
At the recent AI+Education Summit, Stanford researchers, students, and industry leaders discussed both the potential of AI to transform education for the better and the risks at play.
Khanmigo Education AI Guide | Khan Academy
We make education free and accessible for all. By joining Khan Labs, you can help us develop new features that will empower hundreds of millions of learners around the world!
What Is Khanmigo? The GPT-4 Learning Tool Explained by Sal Khan
Khan Academy’s Khanmigo learning guide is powered by GPT-4 and Sal Khan says the technology is so powerful it feels like it has passed the Turing Test.