Matomo

Ugens nyheder: Nyt teknologicenter, ordblinde ønsker hjælp til AI, og Djøf undersøger brug af AI

· 5 min read
Ugens nyheder: Nyt teknologicenter, ordblinde ønsker hjælp til AI, og Djøf undersøger brug af AI

Hermed ugens nyheder samlet i et lille vidensopslag. Der har været flere interessante nyheder i den forløbne uge, og her har vi udvalgt de vigtigste.

Nyt videnscenter for teknologiforståelse får 50 millioner til udvikling

De seks professionshøjskoler, Aarhus Universitet og Københavns Universitet er gået sammen om at styrke børn og unges evne til at navigere i en digital tidsalder og til at forstå teknologiens rolle i samfundet.

Fokus er at levere viden om digital teknologiforståelse i grundskolen og på STX, HHX og HTX, med udgangspunkt i forskning. Målet er at skabe et fælles vidensgrundlag på tværs af uddannelsessektorer, der kan danne grundlag for nye uddannelsestiltag samt videreudvikling af eksisterende fag.

Centeret ledes af professor Ole Sejer Iversen og er støttet af Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden i perioden 2023-2028.

Nyt videnscenter skal sikre digital teknologiforståelse til alle børn og unge
Universiteter og professionshøjskoler går sammen om et nyt initiativ, der skal udvikle et fagligt grundlag for digital teknologiforståelse som dannelsesfag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Det nye Videnscenter for digital teknologiforståelse realiseres med 50 mio. kr. i fondsstøtte.

Ordblindeforeningen ønsker undervisning i kunstig intelligens

Ordblinde kan have stor gavn af de nye muligheder med kunstig intelligens og ønsker derfor undervisning i, hvordan det anvendes som hjælpeværktøj. Ida Gertz-Jensen, formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion, er dog mere skeptisk overfor at bruge redskaberne på den måde, fordi det ikke handler om at kunne rekvirere fejlfri tekster fra en maskine.

Ordblinde vil undervises i kunstig intelligens, så de kan skrive fejlfrit: Det styrker selvtilliden og reducerer stress
Dansklærere mener ikke, at børn skal have fejlfri tekster fra en maskine.

Undersøgelse om studerendes brug af AI

Djøfbladet har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 1000 Djøf-medlemmer, der er studerende. Undersøgelsen blev gennemført i maj-juni 2023.

Her svarer mere end halvdelen (54%) af de studerende, at de har brugt kunstig intelligens i deres studie, og hver femte (19%) har brugt det i forbindelse med eksamen. 

Blandt de studerende har kunstig intelligens i 85% af tilfældene været brugt som søgemaskine og 80% til at få inspiration.

30% af de studerende kender ikke reglerne for brugen af kunstig intelligens i forbindelse med deres studier, mens 28% kender dem, men dog mener, at reglerne ikke er tydelige.

Kilde: Djøf

Man kan læse hele undersøgelsen her: Kunstig intelligens på universiteterne

Nye artikler på Viden.AI

Vi har udgivet to nye artikler i den forgangene uge. 

Visuel søgning med AI: Bing versus Bard

I denne artikel dykker Claus ned i, hvordan sprogmodeller kan foretage visuelle søgninger i billeder. Denne artikel er i tråd med "Billedanalyse med kunstig intelligens: MiniGPT-4". Det fascinerende er, når kunstig intelligens kan afkode billeder og beskrive indholdet med ord.

Visuel søgning med AI: Bing versus Bard
Både Googles Bard og Microsofts Bing Chat har indbygget visuel søgning. Man kan uploade et billede, som man kan bruge som input til søgning - eller som vi har testet her - og få billederne beskrevet i detaljer. Der er stor forskel på resultaterne i vores test, hvor det ser

GDPR-venlig udgave af ChatGPT

Vi har også lanceret vores egen GDPR-venlige version af ChatGPT. Dette er et pilotprojekt, hvor vi ønsker at demonstrere, at det er muligt at skabe en version egnet til undervisning. Vi har modtaget meget positiv feedback på denne, og mange ser det som en mulighed for at integrere kunstig intelligens i undervisningsforløbet.

Vores version kan testes ved hjælp af en token, der findes i bunden af artiklen og er beregnet for medlemmer af Viden.AI.

Som nævnt er det et pilotprojekt, og det løber indtil d. 31. august, eller indtil midlerne til projektet er udtømt.

Pilotprojekt: GDPR compliance-udgave af ChatGPT til undervisningen
Der er mange skoler, som i øjeblikket planlægger, at eleverne skal undervises i og om ChatGPT. Men det kan være problematisk, eftersom eleverne skal have en konto hos OpenAI. På grund af GDPR har vi imidlertid ikke mulighed for at bruge tjenesten i undervisningen, eftersom vi videregiver elevernes o…

Nyheder

20 august 2023 - AIAvisen (norsk)
Alt om NorGPT: Den første norske språkmodellen

18. august 2023 - Gymnasieskolen
ChatGPT/AI og fake news som ekstra udfordringer: Lex.dk som en lille hjælper i en presset hverdag

17. august 2023 - Djøfbladet
Hver anden studerende bruger AI

17. august 2023 - University of East Anglia
Fresh evidence of ChatGPT's political bias revealed by comprehensive new study

16. august 2023 - Venture Beat
Gartner Hype Cycle places generative AI on the ‘Peak of Inflated Expectations

16. august 2023 - Købehavns Professionshøjskole
Nyt videnscenter skal sikre digital teknologiforståelse til alle børn og unge

15. august 2023 - Information (bag betalingsmur)
Kildekritikkens metoder kan ikke bruges på AI’s chatbotter

14. august 2023 - Politiken (bag betalingsmur)
Bekymrede forskere: Kunstig intelligens vil revolutionere arbejdsmarkedet – er vi rede til det?

14. august 2023 - Insider
A theoretical physicist says AI is just a ‘glorified tape recorder’ and people’s fears about it are overblown

13. august 2023 - The Washington Post
Professors have a summer assignment: Prevent ChatGPT chaos in the fall

Ugens anbefaling

Martin Johannessen udgiver hver uge et nyhedsbrev om kunstig intelligens i skolen. Selvom nyhedsbrevene er på norsk, er de gennemarbejdede og absolut værd at følge:

Kunstig intelligens i skolen | LinkedIn
Martin Johannessen | Hold deg oppdatert på de siste trendene og diskusjonene om AI i skolen med ‘Kunstig intelligens i skolen’.
💡
Om vores tekster
Denne nyhed er skrevet af gymnasielærere og retter sig mod alle, der interesserer sig for kunstig intelligens i uddannelsessektoren. Teksten er ikke skrevet ved hjælp af AI (ligesom alt andet på Viden.AI), og indholdet er ikke tilrettelagt eller formuleret for at tilfredsstille søgemaskiner eller computere. Det er udelukkende menneskeskabt indhold, skrevet for mennesker.