Matomo

Ugens nyheder: Lærere kan ikke identificere tekster skrevet af AI

Ugens nyheder: Lærere kan ikke identificere tekster skrevet af AI

En uge er gået, og her er et nyhedsbrev med det vigtigste om kunstig intelligens og undervisning.

I en ny undersøgelse konkluderer forskere fra Tyskland, at lærerne er udfordret, når de skal vurdere, om tekster er skrevet af kunstig intelligens. Tim Dasey har også startet en underskriftsindsamling for at forbyde AI-detektorer, og han opfordrer skoleledere til at forbyde værktøjerne.

Vi fokuserer også på Skolebot, en ny tjeneste, hvor elever kan arbejde med styrede sprogmodeller. Samtidig er der kommet en ny tekst-til-musik-model, der næsten genererer studieproduceret musik – hvis du underviser i musiske fag, så vær klar til at blive overrasket.

Lilach Mollick gæster IT-vests webinar den 2. maj, og det bliver meget interessant at høre hendes tanker om, hvordan lærerne kan udnytte styrkerne og mulighederne i kunstig intelligens.


Videnskabelig analyse af læreres evne til at identificere tekster skrevet af AI

En ny artikel fra Tyskland, der bliver publiceret i tidsskriftet Computers and Education: Artificial Intelligence i juni 2024, undersøger læreres evne til at identificere AI-genererede tekster, som deres studerende har afleveret. Undersøgelsen har analyseret nye og meget erfarne læreres evne til at afsløre AI-genererede opgaver, og den viser, at begge grupper er udfordrede og ikke med sikkerhed kan afsløre AI-genererede tekster. Undersøgelsen viser dog også, at erfarne lærere er mere præcise i deres vurderinger. En anden interessant konklusion er, at begge grupper er meget selvsikre i deres konklusioner.

Artiklen konkluderer, at med ganske lidt viden om prompting-teknikker, kan kunstig intelligens generere tekster, der ikke er sporbare for lærerne. Den konkluderer også, at AI-genererede tekster har en tendens til at blive vurderet mere positivt end elevskrevne tekster.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X24000109


Underskriftsindsamling for at forbyde AI-detektorer

Tim Dasey, som blandt andet har arbejdet for MIT, har startet en underskriftsindsamling for at få stoppet de mange AI-detektorer, der ikke virker. Derfor opfordres skoleledere til at forbyde værktøjerne.
Begrundelsen er blandt andet, at mange lærere fejlagtigt tror, at de kan afsløre elever ved hjælp af værktøjerne, at det ødelægger den akademiske integritet, at elever fejlagtigt bliver anklaget for snyd, og at værktøjerne ødelægger den altafgørende tillid mellem lærer og elev.

Der henvises til en lang række artikler, der italesætter problematikken med AI-detektorer og konsekvenserne af at stole på dem, på hjemmesiden, hvor man kan skrive under.

Sign the Petition
Ban AI Writing Detection Software for Evaluating Student Work

Skolebot - en mulighed for at integrere sprogmodeller i undervisningen

Skolebot er endnu en tjeneste, som man kan bruge til at arbejde med sprogmodeller i undervisningen, og eleverne behøver ikke at logge ind for at bruge tjenesten. Det er det norske firma Teklos AS, der står bag, og de tilbyder også svenske og norske versioner.

På Skolebot findes en række styrede sprogmodeller, hvor eleverne eksempelvis møder en chatbot, der kun kan stille spørgsmål, en pessimistisk bot eller en udgave, der opbygger en karakter. Vi synes det er meget interessant, at hver chatbot har en fast funktion, som den ikke kan bryde ud af. Ud over elevdelen findes der også en lærerdel, som kan hjælpe undervisere med at planlægge undervisningen.

Skolebot afvikles på europæiske servere og er baseret på Azure-udgaven af ChatGPT, hvilket skulle gøre den sikker til brug i undervisningen. Som altid er det en god idé at rådføre sig med skolens databeskyttelsesrådgiver (DPO) om, hvorvidt tjenesten må bruges.

Skolebot - Gratis AI for skoler.
Gratis kunstig intelligens (AI) og ChatGPT til skoler. Både for elever og lærere.

Udio: Fra tekst til studieproduceret musik

Sidste uge blev vi imponerede over en ny tjeneste ved navn Udio, som kan omdanne tekst til musik. I modsætning til tidligere tjenester som for eksempel Suno, er den underliggende model blevet markant bedre til at komponere musik og tilføje sangstemmer. Det er næsten så overbevisende, at man ikke lægger mærke til, at det er en AI, der står bag, selvom dele af musikken kan lyde som en dårligt komprimeret mp3-sang.

Dette rejser adskillige spørgsmål, som for eksempel hvad modellen er trænet på for at blive så god, og hvad det vil betyde for musikindustrien. Dette er musikkens svar på ChatGPT, og alle, der arbejder med musik, bliver nødt til at forholde sig til teknologien. Derfor bør man også inddrage tjenesten, hvis man underviser i musik, ligesom man ville gøre det med et helt nyt instrument.

Herunder har vi samlet nogle af de bedste sange, men niveauet er ikke altid så højt – man prøver bare igen. Udio er i beta, og i den forbindelse kan man gratis generere op til 600 sange, hvis man opretter en konto.

0:00
/0:32
0:00
/3:16
Udio | Make your music
Discover, create, and share music with the world.

ChatGPT-4 opdateres

OpenAI udruller ChatGPT-4 Turbo til alle betalende kunder. Den er blandt andet forbedret inden for matematik, logisk ræsonnement, kodning og skrivefærdigheder.

Paid ChatGPT users can now access GPT-4 Turbo
OpenAI announced that GPT-4 Turbo is now available for all paid ChatGPT users.

Webinar den 2. maj 2024: Lilach Mollick fra Wharton Interactive præsenterer "Co-intelligence: AI and Instruction"

Lilach Mollick, der er direktør for pædagogik ved Wharton Interactive, præsenterer forskellige værktøjer og forklarer, hvordan lærere kan udnytte styrkerne og mulighederne i kunstig intelligens. Vi glæder os meget til oplægget fra Lilach Mollick, som er en af de mest toneangivende personer inden for kunstig intelligens og undervisning.

Webinaret arrangeres af It-vest, som er et netværk af samarbejdende universiteter. De udgiver mange interessante webinarer, der er knyttet til særlige interessegrupper (SIG) og fokuserer på, hvordan computationelle metoder, opfattet som et nyt sprog, kan forny undervisningen i forskellige fag. Læs mere herunder:

Webinar May 2: Co-intelligence: AI and Instruction
Webinar May 2: Co-intelligence: AI and Instruction

Ugens nyheder

Rollen som national tilsynsmyndighed med EU’s AI-forordning skal varetages af Digitaliseringsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen er blevet udpeget til at varetage rollen som national koordinerende tilsynsmyndighed for EU’s AI-forordning.
Kunstig intelligens kalder på metodiske eksperimenter - ikke retningslinjer
ChatGPT minder os om, hvad god undervisning er: at gøre vores studerende dygtigere til deres fag og den tænkning, der ligger til grund. Det, der lige så godt kan automatiseres, bør automatiseres, så energien i undervisningen kan bruges på at udvikle de studerendes professionelle dømmekraft.
Vi har brug for en germansk sprogmodel | Ingeniøren
Germansk sprogmodel skal danne grundlag for dansk sprogmodel til use cases, der giver mening, skriver to forskere fra projektet.
Hvordan svarer ChatGPT om kontroversielle temaer?
Debatt: – Skal ChatGPT brukes i skolen, må elevene lære om hvordan slike språkmodeller fungerer, og om hvem som har «skrevet lærebøkene» til chatroboten.
Kunstig intelligens i undervisningen | Uddannelsesbladet
AI i uddannelsesvæsenet er et offentligt anliggende* - Tænketanken TeknoEtik – teknoetik.org
Er det en kendsgerning, at AI uungåeligt vil forvandle hele vores uddannelsesvæsen, fra børnehave til de højere læreanstalter? Nej, det er et spørgsmål, der må afklares gennem offentlig debat, hvor specifikke fordele og bagdele afvejes omhyggeligt, skriver Ben Williamson, som her sammenfatter 21 kritikpunkter (med referencer).
Kunstig intelligens vil føre til en omkalfatring af hele vores uddannelsessektor
AI er en teknologi, som er skabt af mennesker. Derfor bør undervisere også have magt til at sætte dagsordenen.
Spørsmålene vi er nødt til å stille
Har vi en forskning i Norge som er i stand til å stille de kritiske spørsmålene til digitaliseringen i skolen?
Universitetet bør erkende det: Vi har ikke kontrol over kunstig intelligens
Den 3. januar 2023 besluttede Aarhus Universitet officielt at tage stilling til brugen af kunstig intelligens, AI, på universitetet. Dette blev gjort i form af en digital udmelding på knap 100 ord, der beordrede, at alle brug af AI-chatbots som f.eks. chatGPT under alle eksamener på universitetet vi…
Jeg spurgte mine studerende om deres holdning til AI. Her er deres svar
For nogle kan kunstig intelligens (AI) spare tid og tage sig af de kedelige dele af opgaveskrivningen, mens andre frygter, det dræber selvstændighed og kreativitet.
Kunstig intelligens revolu­sjonerer matematikken
KRONIKK: Ved hjelp av datamaskiner kan matematikkens beviser nå sjekkes grundigere og mer effektivt. Da er kanskje ikke veien lang til at datamaskinene også kan foreslå nye teoremer og bevise dem for oss.
AI Guidelines for K-12 Aim to Bring Order to the ‘Wild West’ - EdSurge News
Education has had a wobbly relationship with the still-evolving presence of generative AI in schools — with some school districts banning it only to…
Er teksten skrevet med ChatGPT? 6 måter å avsløre AI-en på • AIavisen
Har du noen gang lurt på om du leser en AI-tekst? Bruk disse 6 tipsene til å avsløre ChatGPT.