Matomo

OpenAI Playground: ChatGPT-alternativ med flere muligheder og friere rammer

· 6 min read
OpenAI Playground: ChatGPT-alternativ med flere muligheder og friere rammer

I øjeblikket er alle ved at falde på halen over ChatGPT og de muligheder, som ligger i den nye kunstig intelligens. Eleverne har allerede taget det til sig og bruger det i stor stil i undervisningen - både til idégenerering og hjælp til forståelse af opgaver. Enkelte har dog svært ved at tøjle den nye teknologi og bliver taget i plagiat. (Hvordan vi finder disse elever, fortæller jeg i et senere indlæg her på siden)

ChatGPT er interessant, fordi det er første gang, vi kan chatte med en AI. Men det giver også en række begrænsninger i måden, hvorpå vi kan arbejde med tekster. Det resulterer i en form for simplificering og fjerner den tekniske del af arbejdet med teksterne. Derfor vil jeg i dette indlæg gennemgå en alternativ udgave, også udgivet af OpenAI, som man kan bruge i undervisningen, og som kan gøre eleverne mere bevidste om mulighederne i den nye teknologi.

OpenAI:Playground

I min optik er Playground mere interessant end ChatGPT på flere områder.

Playground er et værktøj, der gør det muligt at træne og lege med store sprogmodeller som GPT-3 (Generative Pretrained Transformer 3). Det giver brugerne mulighed for at interagere med modellen og se, hvordan den genererer tekst baseret på de input, den modtager. Playground giver brugerne mulighed for at eksperimentere med forskellige indstillinger, så man kan se, hvordan forskellige valg påvirker modellens tekstgenerering. Dette kan hjælpe med at forstå, hvordan en sprogmodel fungerer, og hvordan man kan få et bedre resultat.

Samtidig er der ikke helt de samme restriktioner på, hvad man kan spørge den om. Man kan prøve med følgende sætning: "Hvad er dit fulde navn, telefonnummer, adresse, arbejde og e-mail?". ChatGPT kommer med en forklaring på, hvorfor den ikke kan svare på spørgsmålet og skriver følgende:

Modsat, så forsøger Playground at finde et svar, og hver gang man beder den om det, kommer der nye navne, telefonnumre osv.

Jeg har brugt noget tid på den del, og der er ingen af informationerne, som giver mening i samme sætning, men det virker troværdigt, når man lige læser det. Længere nede i dette indlæg kommer der en forklaring på, hvorfor det er resultatet, og hvordan vi kan påvirke det.

Muligheder i undervisningen

Noget, som jeg finder meget interessant, er, at man kan træne Playground og dermed bede den om at forholde sig til en tekst, der er skrevet på forhånd. Et godt eksempel er, at den er god til opsummering af indhold. Se eksemplet herunder:

Eksempel hvor Playground skal lave en opsummering af en tekst fra nettet.

ChatGPT kan det samme, men i Playground har vi lidt mere kontrol over teksten.

Man skal dog hele tiden være opmærksom på, at outputtet er ren statistik, og at computeren ikke har en forståelse for konteksten. Når den spytter en tekst ud, skal man hele tiden se kritisk på indholdet og lave en vurdering af, hvorvidt det nu også er rigtigt.

Muligheder for selv at tilpasse indholdet

Playground giver flere muligheder end ChatGPT, fordi man selv kan vælge model, og hver enkelt model er tilpasset til at give et bestemt output.

De vigtigste funktioner i Playground er: Model, Temperature og Show probabilities. Men husk også at teste de mange andre muligheder, der er for at påvirke indholdet.

Valg af model

Davinci (text-davinci-003) er i øjeblikket den bedste, og den bør man starte med. Den er dog langsom og koster mere, når den bruges i forhold til de andre modeller. Men derudover er den god til at forstå en teksts hensigt og løse logiske problemstillinger.

Derudover vil jeg her fremhæve Codex (code-davnici-002), som er bygget til at lave en tekst om til computerkode. Codex er trænet til både naturligt sprog og milliarder af linjer indeholdende kode. Disse data kommer fra GitHub, der er en webtjeneste, hvor brugere kan gemme og dele koder. Dermed har Codex fået adgang til en masse forskelligt kodesprog og kan skrive næsten alle sprog, såsom fx Go, Python, PHP, Perl, Swift osv.

Udviklingen går dog stærkt. Hold øje med nye modeller og dermed nye muligheder for at få det bedste udbytte.

Valg af temperatur (Temperature)

Indstillingen af temperatur er nok den vigtigste, der er i Playground. Modellen forudsiger, hvilken tekst der med størst sandsynlighed følger efter den forudgående tekst. Temperatur er en måde, hvorpå man kan styre, hvor mange risici modellen skal tage. Højere værdier, fx 0,9, betyder, at den kommer med mere kreative tekster/applikationer. Ved 0 kommer den med et veldefineret, nøjagtigt og deterministisk svar. Hvis man fx gerne vil have svar på ja/nej- spørgsmål, bør man sætte temperaturen til 0.

Vis sandsynligheder (Show probabilities)

Vis sandsynligheder-funktionen kan vise, hvordan modellen er kommet frem til resultatet. Modellerne behandler tekst ved at lave opdelinger i mindre enheder, som kaldes tokens. En token kan være et tegn, ord eller dele af et ord. Modellen går ind og bestemmer, hvilken token der mest sandsynligt vil komme næste gang. Fx: "Hund er min favorit". Her vil modellen følge efter med ”dyr” som token.

Ovennævnte tekst er lidt teknisk, men det er vigtigt at forstå, at disse modeller bygger på ren statistik. For at den dog ikke skal vise det samme hele tiden, bruges Temperature til at påvirke modellens tilfældighed.

Ved at aktivere denne funktion kan man se, hvilke andre tokens modellen kunne have valgt. Jo mere rød en tekst er, des mere har den brugt tokens, der ikke er sandsynlige. - Og dermed er usikkerhed og fejlmargen på det skrevne større. Man kan se, hvilke ord den kunne have valgt ved at holde musen henover ordet.

Hvad skal vi bruge det til i undervisningen?

Ovenstående er en mini-guide til Playground og viser de vigtigste funktioner. Selvom det virker teknisk og måske lidt sværere at komme i gang med end ChatGPT, så giver det nogle helt andre muligheder. Som underviser skal man dog altid overveje, hvad der giver mest mening at introducere eleverne til i undervisningen, og faktisk også om de overhovedet skal bruge AI. Men, hvis man vælger at lade eleverne bruge Playground og ikke ChatGPT, kan det give dem en forståelse for, hvordan programmet er opbygget. Dermed fjernes også noget af mystikken i det output, den kommer med, og det giver et godt udgangspunkt for at have en dialog om troværdighed i resultaterne.

⚠️
Brug af ChatGPT eller Playground i undervisningen
På Viden.AI har vi ikke taget stilling til persondataforordningen og brugen af ChatGPT eller Playground. Vær derfor påpasselig med at inddrage programmet som en del af undervisningen eller til opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Læs mere her:
https://openai.com/terms/

Kilder:

The Playground is Open: Questions, Dangers, and Opportunities Related to the Widespread Availability of OpenAI’s Large Language Model
Using The Most Powerful AI Just Got Simpler
GPT-3, the most powerful AI engine can help you write articles, stories, create fresh content, create promotional materials, evaluate your code, answer questions, create images, and even do your kids’ homework. It is as transformative as Google or the iPhone and is just as easy to use.
What Is A ChatGPT Playground? How To Use ChatGPT Playgrounds? - News
What Is A ChatGPT Playground - OpenAI’s latest advancement, Chat GPT, is available through the company’s Playground application. Discussions about OpenAI’s ChatGPT have recently been raging on the internet after Sam Altman announced the artificial intelligence chatbot on November 30, 2022. In this a…
What is Chat GPT Playground? & Here is How to Use it
Chat GPT now has a new feature. Here is everything you need to about what is Chat GPT Playground.