Matomo

Ugens nyheder: Kunstig intelligens truer originalitet og kreativ tænkning

· 9 min read
Ugens nyheder: Kunstig intelligens truer originalitet og kreativ tænkning

Denne uge fokuserer vi på Professor Bent Meier Sørensens fremragende kronik, der i høj grad stiller spørgsmålstegn ved, om kunstig intelligens i uddannelse virkelig er en god idé. Bent berører kort udfordringerne omkring GDPR, hvilket også er i fokus for Max Schrems, der for nylig har anlagt sag mod OpenAI for at få fjernet personlige data fra ChatGPT. Som svar har OpenAI oprettet en side, hvor man kan anmode om at få fjernet data, men de skriver selv, at det praktisk talt er umuligt.

OECD har netop opdateret deres AI-principper, der fremmer brugen af AI, som er innovativt og pålideligt og respekterer menneskerettigheder og demokratiske værdier.

Tidligere i år blev der afholdt en folkehøring med fokus på, hvordan kunstig intelligens påvirker vores samfund, og afrapporteringen er netop blevet udgivet.


Professor advarer: Kunstig intelligens truer originalitet og kreativ tænkning

Professor Bent Meier Sørensen fra CBS har skrevet en artikel om kunstig intelligens i uddannelsessystemet og vores samfund. Han argumenterer for, at den massive hype omkring kunstig intelligens, især inden for chatbots, er overdreven og utroværdig.

Han påpeger, at de studerendes anvendelse af chatbots ikke nødvendigvis fører til en dybere forståelse eller original tænkning, og samtidig advarer han om, at de stærke studerende kan blive tilbøjelige til at levere ringere arbejde.

I kronikken opfordrer Bent Meier Sørensen til handling for at tøjle den ukritiske udbredelse af kunstig intelligens for at bevare menneskelig originalitet, kritisk tænkning og kulturel diversitet.

Læs hele Bent Meier Sørensens kronik i Politiken herunder:

Professor: Den ekstreme hype omkring kunstig intelligens er åbenlyst utroværdig
Det må frygtes, at brugen af AI-chatbots i studerendes opgaver fremover kun vil øges. Herved vil der ske to forskydninger: For de første vil de mindre stærke studerende aflevere opgaver, som er bedre end dem, de normalt skriver. For det andet vil de meget stærke studerende aflevere opgaver, som er ringere end deres normal.

ChatGPT anklaget for gentagne brud på GDPR

Max Schrems og hans organisation, Noyb, har netop indgivet en sag mod ChatGPT for gentagne overtrædelser af GDPR. De hævder, at ChatGPT gentagne gange giver falske oplysninger, når sprogmodellen bliver spurgt om detaljer om personer, og at den ikke retter dem. Dette er i strid med GDPR's krav om nøjagtighed og tilgængelighed af oplysninger om enkeltpersoner. OpenAI har indrømmet, at de ikke kan korrigere forkerte oplysninger, og de nægter at følge GDPR's krav om rettelse og sletning af fejlagtige data.

Noyb mener, at det er problematisk og potentielt skadeligt, når systemer som ChatGPT genererer falske oplysninger om personer. De har indgivet sagen til det østrigske datatilsyn.

💡
Maximilian Schrems er kendt for sagen, Schrems I, hvor han som jurastuderende klagede over, at Facebook Ireland ulovligt delte hans personlige data med den amerikanske regering. Dette førte til fjernelsen af Safe Harbor-dataoverførselsaftalen mellem EU og USA. Schrems har sidenhen anlagt flere sager mod Meta og andre tech-giganter om overholdelse af GDPR. Han er også forfatter til bogen "Kämpf um deine Daten" og er en aktiv foredragsholder om GDPR og databeskyttelse.
Max Schrems: ChatGPT bryder GDPR igen og igen med løgne som ikke kan rettes
Max Schrems åbner med sin aktivistiske organisation Noyb sag mod ChatGPT for gentagne brud på GDPR.
ChatGPT provides false information about people, and OpenAI can’t correct it
noyb today filed a complaint against the ChatGPT maker OpenAI with the Austrian DPA

Fjern personlige oplysninger fra ChatGPT

OpenAI har tilføjet en formular på deres hjemmeside, som giver enkeltpersoner mulighed for at anmode om at få fjernet deres personlige oplysninger fra ChatGPT. Selvom man indsender en anmodning, er det ikke sikkert, at oplysningerne vil blive fjernet fra ChatGPT's output.

OpenAI will verify and consider your request, balancing privacy and data protection rights with public interests like access to information, in accordance with applicable law. Submitting a request does not guarantee that information about you will be removed from ChatGPT outputs, and incomplete forms may not be processed.
OpenAI Personal Data Removal Request

OpenAI skriver selv, at der er visse begrænsninger i at fjerne personlige data fra modellerne, eftersom det kræver meget arbejde at justere en model, når den først er trænet. Samtidig vil modellen stadig indeholde personlige data i dens grundmodel, og selvom man blokerer for bestemte forespørgsler, kan man ikke være sikker på, at disse data ikke dukker op i andre forespørgsler.

På OpenAI's hjemmeside er der oprettet en formular, hvor man kan bede om at få fjernet personlige oplysninger.


OECD's AI-principper er opdateret

OECD's anbefalinger om kunstig intelligens, som blev vedtaget d. 22. maj 2019, var den første mellemstatslige standard for AI, og er netop blevet opdateret for at afspejle den teknologiske udvikling.

Hovedpunkterne i ændringerne er listet herunder:

  • Sikre, at der er stærke sikkerhedsmekanismer til at håndtere eller deaktivere AI-systemer, som kan opføre sig uønsket eller skadeligt.
  • Understrege, hvor vigtigt det er at bekæmpe falske nyheder og beskytte ægte information, særligt i forbindelse med AI, der kan generere indhold.
  • Sørge for, at virksomheder opfører sig ansvarligt gennem hele AI-systemets levetid, inklusive samarbejde med både leverandører og brugere af AI.
  • Gøre det klart, hvilke informationer om AI-systemer der er nødvendige for at sikre gennemsigtighed og ansvarlig håndtering.
  • Klart påpege vigtigheden af miljømæssig bæredygtighed, hvilket er blevet stadig vigtigere.
  • Fremhæve, at det er nødvendigt, at lande samarbejder for at sikre sammenhængende regler og politikker for AI, idet antallet af initiativer på området stiger.

Inden for undervisningssektoren anbefales det at investere i forskning og udvikling af kunstig intelligens for at fremme innovation og forståelse. Samtidig opfordres der til at forberede arbejdsmarkedet på de nye muligheder gennem uddannelse og omskoling.

Læs de reviderede AI-principper på OECD's hjemmeside.


Folkehøring om kunstig intelligens

Den 3.-4. februar 2024 afholdt TrygFonden, Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, analyseinstituttet Verian, professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet og Digital Democracy Centre ved Syddansk Universitet en folkehøring om kunstig intelligens. Hovedmålet var at fremme en demokratisk samtale om, hvordan kunstig intelligens påvirker vores samfund. Folkehøringen samlede 356 deltagere, der diskuterede emner som arbejdsmarked, velfærd og digital sikkerhed med det formål at informere fremtidige politikker om kunstig intelligens i Danmark.

Afrapporteringen fra folkehøringen er netop blevet udgivet og understreger vigtigheden af uddannelse og oplysning for at styrke danskernes tillid til kunstig intelligens. Det fremhæves, at alle borgere skal have de nødvendige kompetencer til at navigere i en stadig mere digitaliseret verden, og det understreges, hvor vigtigt det er, at alle bliver digitalt dannet for at forhindre, at teknologien fører til ulighed i befolkningen.

Læs hele afrapporteringen.


Ugens nyheder

Kunstig intelligens på skolebænken: 5 gode råd til at lære dit barn at bruge AI
En ekspertgruppe har anbefalet undervisningsministeren, at digitale hjælpemidler skal blive en del af undervisningen og af nogle prøver i skolen.
Lærer bag nye AI-anbefalinger: Derfor anbefaler vi ikke, at læreren igen skal bedømme egne elevers prøver
Vi vil gerne væk fra snydedagsordenen og ”hen mod en mere konstruktiv diskussion”, siger grundskolens repræsentant i ekspertgruppe. Han fortæller, hvordan ekspertgruppen ser fremtidens prøver.
Erhvervsskole: Vores undervisere er ikke rustet til ekspertgruppens anbefalinger om AI
Der er behov for omfattende efteruddannelse af lærere, hvis vi skal kunne efterleve ekspertgruppens anbefalinger om kunstig intelligens, skriver Malene Grandjean. 
Danmark skal op i gear for at følge med AI
Hvis politikerne vil​ bestemme retningen for vores samfund, og hvordan AI udvikler sig og påvirker os, er det nu, vi skal i gang med at udnytte teknologien i praksis, ikke mindst i det offentlige.
Vi bør lave AI-modeller bygget på danske standarder – Center for Offentlig-Privat Innovation
Dansk sprogmodel er en mulighed – skal vi gøre det?
Vi bør arbejde på en dansk eller europæisk sprogmodel, så vi ikke er overladt til kommercielle amerikanske eller kinesiske modeller, mener vicedirektør på Det Kgl. Bibliotek Cecile Christensen. Og biblioteket har en plan.
Ekspertgruppe foreslår omfattende eksamens-ændringer med ChatGPT: »Det var i forvejen på tide« | Ingeniøren
Børne- og Undervisningsministeriets ekspertgruppe til at bekæmpe eksamenssnyd med ChatGPT vil have vendt op og ned på den måde, som eksaminer bliver udført på – og det vil også kræve væsentlige ændringer i undervisningen.

Bag betalingsmur

Du har brug for mennesker - VL
Serge Belongie er professor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og direktør for Pioneer Centre for AI, der hører under Københavns Universitet. Hans hovedpointe er, at ledere skal være meget opmærksomme på hypen omkring AI. Han sammenligner AI og andre nye teknologier med tidligere teknologiske gennembrud. Typisk er der en masse hype. Så lægger støvet sig, og vi finder ud af, at det er de banale, almindelige applikationer, der gør forskellen. Hans anden vigtige pointe er, at teknologi er teknologi – det er stadig mennesker, der styrer, og det er mennesker, der i sidste ende vil forårsage udfordringer og problemer. VL Nyt har taget en snak med Serge Belongie om AI. Og du kan glæde dig til hans keynote på VL Døgnet den 6. juni.
No One is Talking About AI’s Impact on Reading
What does it mean when we stop reading texts and instead offload that skill to AI? We desperately need another ChatGPT moment outside of text generation to wake people up and let them know how quickly generative technology will impact skills beyond writing. For $5 a month, anyone is now able to summarize and query a PDF using Adobe’s AI Assistant. You can already do this with a number of foundation models, along with a slew of purpose-built AI-reading assistants. Who is talking about this? We’ve been so laser-focused in education on ChatGPT’s impact on writing that we’ve missed generative AI’s impact on a multitude of core skills, like reading.
The Opportunities and Drawbacks of AI-Powered Reading Coaches, Assistants and Tutors - EdSurge News
The edtech market is saturated with various tools designed to improve children’s literacy from e-readers to apps to digital libraries. Over the past…
AI vil sluge lige så meget energi som hele Sverige. Nu har københavnske forskere en løsning
Fremtidens kunstige intelligens (AI) vil kræve store mængder energi. Det kalder på et mere klimavenligt alternativ, påpeger forskere i nyt studie.
NVL: ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning - EPALE - European Commission
NVL: ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning
Helping Students Use AI Creatively Without the Temptation of Cheating
Designing school-friendly chatbots with firm guardrails can spur students toward creative AI use that doesn’t do their work for them.