Matomo

Plagiat og ChatGPT – Hvordan afsløres brug af AI i skriftlige opgaver?

· 9 min read
Plagiat og ChatGPT – Hvordan afsløres brug af AI i skriftlige opgaver?
Billede af Midjourney - Outpainting af DALL-E

I uddannelsessystemet er vi udfordrede af de nye muligheder i ChatGPT. Eleverne bruger det i stort omfang i deres skriftlige arbejde, både til idégenerering og hjælpeværktøj. Men enkelte bruger det ukritisk og afleverer tekster skrevet af kunstig intelligens som deres eget arbejde. Det er meget svært for lærerne at gennemskue, hvornår ChatGPT har overtaget skrivningen for eleven. Især er det en stor udfordring, når man skal vurdere skriftligt arbejde fra nye elever, hvor man ikke på forhånd kender deres skrivestil fra tidligere arbejde.

🔒
Denne artikel i øjeblikket bag medlemslogin, fordi der gennemgås en række muligheder for at opdage ChatGPT. På Viden.AI ønsker vi ikke, at søgetjenester eller indholdet i denne artikel deles på andre sider. Derfor er det bag login. Man kan oprette gratis medlemsskab med e-mail.

Hvordan defineres plagiat?

Kan ChatGPT kategoriseres som plagiat? På Forskerportalen gives følgende udlægning af, hvad plagiat er:

Plagiat vil sige, at man tager noget, andre har skabt, og udgiver det på en måde, så andre må få indtryk af, at man selv har skabt det.
(Plagiering - forskerportalen.dk)

Udfordringen er her, at tekster skrevet af ChatGPT ikke findes andre steder. Fx vil vores normale program til kontrol, Ouriginal, aldrig have en chance for at finde tekster skrevet af AI, fordi de udelukkende ser på tekster fra tidligere opgaver eller indhold på nettet. Det eneste, vi kan se, er den tekst, eleverne har afleveret, og det er en hårfin balance: Hvornår og i hvor høj grad er det i orden at anvende AI som hjælpeværktøj?

Eftersom vores normale værktøjer til at finde plagiat er sat ud af spil, er der i kølvandet af ChatGPT opstået nye muligheder for at finde tekster skrevet af AI. De virker på en helt anden måde end sammenligning af tekster, for her går programmerne ind og undersøger sandsynlighederne i sætningernes opbygning og sammensætning.

Hvad gør vi for at få troværdigheden tilbage i undervisningen - ikke mindst i feedbackprocessen? Det gør vi ved at anvende digitale værktøjer, der kan detektere og afsløre rene ChatGPT-tekster. Samtidig kræver det dog, at eleverne er bevidste om og lærer, hvad der er acceptabelt, og hvad der anses som værende for meget i forbindelse med brugen af AI i skriveprocesser.

Hvordan kan man se, om en tekst er skrevet af kunstig intelligens?

Det er meget svært at gennemskue, om tekster er skrevet af en kunstig intelligens, men der er en række mønstre, som man som læser kan se efter.

Ifølge Daphne Ippolito, som er seniorforsker ved Google Brain, kan man, i længere tekster på engelsk, lede efter almindelige ord som ”the”, ”it” eller ”is”. Hvis disse ord forekommer alt for ofte i teksten, kan det være en indikation på, at den er skrevet af en kunstig intelligens. Ligeledes påpeger hun, at tekster, som er skrevet i samme stil og uden stavefejl eller grammatikfejl, også vil være en indikation på, at det ikke er et menneske, der har skrevet teksten.

Derudover kan man lede efter mange gentagelser af de samme sætninger, og hvis der ikke er meget variation mellem dem, skal man være på vagt. Dette er især en udfordring for OpenAI Playground, der nogle gange går i ring og leverer næsten ens sætninger.