Matomo

Ugens nyheder: teknologiforståelse som fag i folkeskolen

· 11 min read
Ugens nyheder: teknologiforståelse som fag i folkeskolen

Regeringen vil indføre teknologiforståelse i den danske folkeskole

Regeringen har annonceret deres plan for indførelse af valgfaget teknologiforståelse i folkeskolen for elever i 7.-9. klasse. Samtidig ønsker regeringen at gøre teknologiforståelse obligatorisk for alle elever fra 1. til 9. klasse ved at det bliver integreret i udvalgte eksisterende fag. Det er første gang i 30. år at der introduceres et nyt fag i det danske skolesystem.

Regeringen vil ifølge deres nye digitaliseringsstrategi have borgerne til både at forstå og være kritiske over for fremtidens teknologi. I den forbindelse kommer de med fire konkrete initiativer.

  • Regeringen vil indføre teknologiforståelse som faglighed og selvstændigt valgfag i folkeskolen. Det vil de afsætte 160 millioner kroner til.
  • For at sikre god understøttelse af teknologiforståelse i folkeskolen igangsættes en indsats med at videreudvikle den nye faglighed i læreruddannelsen. Her vil man afsætte 10 millioner kroner.
  • Der afsættes midler til blandt andet kompetenceudvikling af undervisere og undervisningsudvikling på de videregående uddannelser. Her vil man afsætte 35 millioner kroner.
  • For at imødekomme efterspørgslen efter specialiserede it-kompetencer tilrettelægges en indsats, der skal styrke efter- og videreuddannelsesaktiviteter inden for it-området samt styrke erhvervskandidatforløb på it-uddannelserne. Her vil man afsætte 30 millioner kroner.

Kilde: Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Kritik af regeringens digitaliseringsstrategi

Der har været en del personer ude at kritisere dele af udspillet. Kritikken går især på, at man har valgt at lave et valgfag og ikke et selvstændigt, obligatorisk fag i folkeskolen. Det vil især ramme pigerne negativt, eftersom det vil være dem med naturlig interesse der vælger faget, og det er ifølge PROSA, de i forvejen teknologi-kompetente drenge. Samtidig er der ingen indsatser i digitaliseringsstrategien, der retter sig mod ungdomsuddannelserne.

Vi har herunder samlet en række artikler, der omhandler regeringens digitaliseringsstrategi:

Gode takter, men vi havde håbet på mere - IT-Branchen
Regeringen har netop lanceret deres længe ventede digitaliseringsstrategi, som skal sætte retningen og ambitionerne for Danmarks næste digitale ryk frem til 2027. Desværre imponerer den ikke.
Regeringen sætter ny kurs for Danmarks digitale udvikling - DI Digital
Regeringen udstikker nu kursen for den fortsatte brug af ny teknologi og digitale løsninger til at skabe et endnu bedre og mere velfungerende samfund. I DI roser vi regeringens længe ventede digitaliseringsstrategi, som blev præsenteret i dag, men peger samtidig på områder, der havde fortjent større…
DLF vil have nyt forsøg med teknologiforståelse som fag
Teknologiforståelse som valgfag er en del af både regeringens skoleudspil og nye digitaliseringsstrategi. En række parter i uddannelsesverdenen og it-branchen påpeger nødvendigheden af et selvstændigt fag og vil bruge 160 millioner kroner på et nyt femårigt forsøgs- og udviklingsprogram.
Ole Sejer Iversen on LinkedIn: #digitaliseringsstrategi #teknologiforståelse | 11 comments
Så landede Danmarks #digitaliseringsstrategi - "ansvar for den digitale udvikling". Der er rigtig gode takter i strategien. Skulle regeringen - og de… | 11 comments on LinkedIn
KL hilser regeringens digitale strategi velkommen
Det er positivt, at regeringen nu sætter fælles retning for Danmarks digitale fremtid. KL byder regeringens nye digitaliseringsstrategi velkommen, men er uforstående over for, at kommunerne endnu engang ikke er tænkt med ind i landets cybersikkerhed. Samtidig efterlyser KL mulighed for hurtigere at…
Regeringen vil indføre teknologi som valgfag i folkeskolen, men ingeniører er skeptiske
Et ny valgfag skal ruste folkeskoleelever til en digital hverdag. Men det er slet ikke godt nok, mener Ingeniørforeningen og Dansk Industri.
Teknologiforståelse får endelig fast plads i folkeskolen. Nu venter arbejdet
Regeringen har givet en længe ventet afklaring på, hvilken skæbne teknologiforståelse får i den danske folkeskole. Nu er der brug for arbejde og investeringer, siger Morten Misfeldt.  
Digitaliseringsudspil: Teknologiforståelse skal videreudvikles på læreruddannelsen
For at understøtte teknologiforståelse som faglighed og nyt valgfag i folkeskolen, skal der igangsættes en indsats for at udvikle fagligheden på læreruddannelsen, lyder det i regeringens nye digitaliseringsstrategi.
Tesfaye svarer igen: Teknologiforståelse bliver obligatorisk for alle
Fem uddannelsesledere advarer regeringen, om at teknologiforståelse som valgfag primært vil blive valgt af teknologi-kompetente drenge. Men med folkeskoleudspillet vil teknologiforståelse også blive obligatorisk for alle, skriver Mattias Tesfaye i et svar. Det vil nemlig blive in…

Kaos hos OpenAI - selskabet bag ChatGPT

Selvom det ikke har så meget at gøre med kunstig intelligens i undervisningen, synes vi stadig, det er værd at nævne.

Ugens helt vilde nyhed er, at bestyrelsen i OpenAI har valgt at fyre deres direktør, Sam Altman, og efterfølgende har deres bestyrelsesformand, Greg Brockman, selv sagt op. Hele grundlaget for fyringen har været, at Sam Altman ikke har været "ærlig i sin kommunikation" - hvad end det betyder, men noget tyder på, at han har været i gang med at skabe en ny startup-virksomhed. I sin tid var det Sam Altman og Greg Brockman, som startede OpenAI og har udviklet det til det, som det er i dag.
Historien slutter dog ikke her, og bestyrelsen i OpenAI fik kort tid efter kolde fødder og forsøgte at få Sam Altman tilbage. Ifølge The Information, så er det dog endeligt slut for Sam Altman, og Emmett Shear bliver midlertidig direktør for OpenAI.

Turmoil at OpenAI: after firing Sam Altman, what’s next for the creator of ChatGPT?
ChatGPT rocketed to 100 million weekly users in less than a year.

Åbningskonferencen af Videnscenter for Digital Teknologiforståelse

Mandag d. 4/12-2023 kl. 13:30-15:30 afholder Videncenter for Digital Teknologiforståelse åbningskonference. Konferencen er fuldt booket, men det er muligt at være med online på Zoom. Hvis du er interesseret i det, så tilmeld dig her: 

Åbningskonference: Videnscenter for Digital Teknologiforståelse - Online: Online-deltager i åbningskonference

Nyheder

Professor: Pinligt at Danmark har opgivet at undervise i svære ting | Ingeniøren
Kildekritik over for AI-værktøjer bør være et fast punkt på skoleskemaet, og så skal vi selv kunne mere matematik og programmering, lød det i debat på DTS.

Bag betalingsmur

Jeg tror ikke folk forstår hvor mye skade ChatGPT gjør
Ungdommen lærer at juks lønner seg.
Regeringen vil have mere digitalisering i danske virksomheder
25 initiativer i en ny digitaliseringsstrategi skal ruste Danmark bedre på blandt andet kunstig intelligens
Endelig definition af kunstig intelligens klar til at blive godkendt i AI Act | DataTech (PRO)
OECD har netop vedtaget en ny definition af ‘kunstig intelligens’. EU forventes at indarbejde den nye afgrænsning i AI Act.
AI skal finde vej til alle uddannelser og på alle niveauer | Ingeniøren
Alle universitetsstuderende, gymnasieelever, ja måske sågar børn i folkeskolen skal stifte bekendtskab med kunstig intelligens, ligesom efteruddannelse i AI vil være oplagt inden for de fleste fag, lød det på Digital Tech Summit.
Hvad kommer AI til at betyde for dit fag i fremtiden?
Kunstig intelligens (AI) er for alvor begyndt at revolutionere kommunikations- og mediebranchen. AI-teknologier har potentiale til at ændre måden, vi producerer, distribuerer og forbruger nyheder, information og underholdning. I denne artikel udforsker vi, hvordan AI påvirker DJ’s forskellige faglig…
AI indtager journalist-uddannelserne: Det er et vilkår, vi er nødt til at omfavne - Journalisten
Journalistuddannelsen på Roskilde Universitet vil snarest begynde at finde måder at få AI ind i undervisningen på. ”Vi har meget gerne villet undervise i kunstig intelligens, men vi har holdt os tilbage, fordi vi ikke har villet undervise i noget forbudt,” siger Hanne Jørndrup, studieleder på uddann…
Hver tiende unge dansker får sin viden om forskning fra AI
Ny undersøgelse kortlægger danskernes kilder til viden og videnskab. Forskere kalder unges brug af AI for »ret vildt« og »en kæmperisiko« – og bemærker, at forskere skal vågne op til en ny virkelighed.
UCL vil bruge AI konstruktivt
UCL har vedtaget principper for brug og udvikling af AI i organisationen.
Unges brug af kunstig intelligens vækker bekymring
Gymnasieelevers brug af kunstig intelligens vækker bekymring hos foreninger på gymnasieområdet. Ministeren afventer ekspertgruppes anbefalinger. Spørger man eleverne selv, er problemet ikke så stort.
Forsker: Kunstig intelligens risikerer at blive en sand dystopi for unge forskere
Kunstigt intelligente sprogmodeller fremhæver især meget citerede forskeres arbejde. Det kan skabe ekkokamre, som er skadelige for unge forskere – og videnskaben som helhed, skriver Johannes Bjerva, lektor i datalogi fra Aalborg Universitet.
Studerende på KP: Der er brug for klarhed om kunstig intelligens - og det handler om meget mere end snyd
Det bør være muligt at bruge AI til at hjælpe med en brainstorm, hvis man som studerende skal planlægge et kreativt undervisningsforløb på læreruddannelsen eller mangler
Norsk sprogmodel skal udfordre ChatGPT: Bygger på »norske værdier« | Version2
NorGPT er Norges egen sprogmodel, som er trænet i norsk infrastruktur og norske data. Åbenhed og gennemsigtighed er nogle af nøgleordene, fortæller Benjamin Kille, der er en af udviklerne af modellen.

Bag betalingsmur

1.000 elever tager ikke fejl

Videnskabelige artikler

Herunder udvælger vi artikler, der har et lidt mere videnskabeligt perspektiv. Det er artikler, som vi selv læser for at holde os opdateret, og samtidig ved vi også godt, at det er noget, som ikke er så interessant for de fleste.

Danish Foundation Models

Vi har tidligere omtalt udfordringerne ved, at vi ikke har en dansk sprogmodel, og mindre sprog som dansk har været præget af høje omkostninger til udvikling. Danish Foundation Models-projektet tager fat på denne udfordring ved at udvikle åbne, veldokumenterede og højkvalitets grundlagsmodeller specifikt for det danske sprog. Projektet er et samarbejde mellem offentlige og private institutioner, der sikrer høj datakvalitet og praktisk anvendelighed af modellerne. Projektet er en del af Center for Language Generation and AI (CLAI) på Aarhus Universitet.

Læs mere om projektet herunder:

Danish Foundation Models
Large language models, sometimes referred to as foundation models, have transformed multiple fields of research. However, smaller languages risk falling behind due to high training costs and small incentives for large companies to train these models. To combat this, the Danish Foundation Models proj…
GitHub - centre-for-humanities-computing/danish-foundation-models: A project for training foundational Danish language model
A project for training foundational Danish language model - GitHub - centre-for-humanities-computing/danish-foundation-models: A project for training foundational Danish language model

HVL elevers brug og opfattelser af sprogmodeller i undervisningen

I en undersøgelse fra den norske professionshøjskole, Høgskulen på Vestlandet, har de set på de studerendes brug og holdninger til kunstig intelligens i form af ChatGPT og Bard. Resultaterne viser, at ud af de 2822 deltagende studerende bruger 24% sprogmodellerne regelmæssigt, primært som personlige assistenter til individuelt arbejde, herunder forståelse af fagligt stof, akademisk skrivning og opgaveløsning. En stor del af de studerende (74%) ønsker at lære mere om effektiv brug af sprogmodellerne, og 65% efterspørger klare retningslinjer.

HVL Open: HVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning

Nu kan man køre tusindvis af sprogmodeller på et skærmkort

Forskere ved Stanford og UC Berkeley har udviklet S-LoRA. Det er en metode som reducerer omkostningerne til store sprogmodeller.

S-LoRA: Serving Thousands of Concurrent LoRA Adapters
The “pretrain-then-finetune” paradigm is commonly adopted in the deployment of large language models. Low-Rank Adaptation (LoRA), a parameter-efficient fine-tuning method, is often employed to adapt a base model to a multitude of tasks, resulting in a substantial collection of LoRA adapters derived…

Ugens anbefaling

I denne uge udkom Jan Damgaards bog: AI - Mellem fornuft og følelse. Bogen giver et godt indblik i, hvad kunstig intelligens er, og de muligheder der er for at udnytte teknologien i virksomheder. Hovedbudskabet i bogen er, at vi ikke skal være bange for den nye teknologi, men derimod tage den til os og udnytte de mange nye muligheder. Det gør vi ifølge Jan ved at eksperimentere og sætte vores eget præg på udviklingen - for derved kan kunstig intelligens blive en gave til menneskeheden.

Bogen kan købes som fysisk bog eller e-bog hos Djøf Forlag eller Saxo.