Matomo

Ugens nyheder: Sora - et kvantespring for tekst-til-video

· 11 min read
Ugens nyheder: Sora - et kvantespring for tekst-til-video

I den forgangne uge har vi holdt lidt vinterferie, og derfor kom der heller ikke et mandagsnyhedsbrev. Men nu er vi tilbage, og her har vi samlet alt det nye om kunstig intelligens og undervisning. 

Den sidste uge har været et kapløb mellem de store spillere inden for kunstig intelligens, og flere nye produkter er blevet lanceret. Google offentliggjorde deres Gemini 1.5 Pro, der kan håndtere meget indhold, og OpenAI fortalte, hvordan de arbejder med at bygge hukommelse ind i ChatGPT. Men den helt store nyhed har nok været, at OpenAI har netop lanceret en tekst-til-video-model, som på mange måder flytter barren for, hvad der er muligt. I nyhedsbrevet tager vi undervisningsbrillerne på og kommer med vores egen forudsigelse for, hvad det kan betyde for fremtidens læremidler.

Derudover fik Danmark også en ny digitaliseringsstrategi, og vi har trukket de vigtigste punkter ud, som omhandler undervisningssektoren.

God læsning


OpenAI's Sora: Tekst til video

I sidste uge offentliggjorde OpenAI deres tekst-til-video-model, kaldet Sora. Det, som adskiller Sora fra systemer som Runway og Pika, er, at kvaliteten er meget høj, og der kan genereres videoer på op til et minut. Hvis du ikke har set videoerne, så har OpenAI samlet de mest interessante her:

Modellen kan også lave flere videoer af den samme situation fra forskellige vinkler:

0:00
/0:08

Det er stadig begrænset, hvem der har adgang til Sora. I første omgang er det kun medlemmer af OpenAIs Red Teaming Network, der får lov at bruge modellen til at evaluere potentielle risici og negative konsekvenser ved modellen. Samtidig åbnes der op for en række kreative kunstnere som fx designere og filmfolk. Noget, der kan vise sig at blive et stort problem med teknologien, er, at det bliver endnu nemmere at skabe falske videoer. Vi har tidligere skrevet om det på Viden.AI i artiklen: Etiske aspekter ved chatrobotter i undervisning - misinformation og disinformation. Jyllands-Posten har også fremhævet disse udfordringer ved teknologien i en interessant artikel (bag betalingsmur): »Nu bliver det folkeeje at manipulere videoer og potentielt skabe misinformation«.

Ser man lidt nærmere på videoerne, vil man bemærke, at de er af utrolig høj fotorealistisk kvalitet, og at personer og objekter i baggrunden følger kameraets bevægelser. Sora ser ud til at udvikle en stærk 3D "forståelse" af scener, hvor karakterer og objekter bevæger sig realistisk på en kontinuerlig måde. Hvis man er interesseret i at vide, hvordan Sora fungerer, så vil vi anbefale, at man læser Mike Youngs artikel: How Sora (actually) works.

💡
Sora som en del af undervisningen
I fremtiden vil teknologien kunne bruges i undervisningen til at berige læremidlerne. Sora kan eksempelvis anvendes til at generere videoer, der visualiserer historiske hændelser eller forklarer videnskabelige koncepter på en måde, der kan øge elevernes forståelse (hvis man altså også er yderst kildekritisk). Og hvis eleven eller læreren kan beskrive indholdet, vil Sora kunne visualisere ideerne og dermed udfolde indholdet på en engagerende måde, som er tilpasset den enkelte elev.

Vi forestiller os på Viden.AI, at fremtidens undervisningsmaterialer på sigt vil overgå til en slags avancerede multimodale interaktive og adaptive læremidler, som dermed er tilpasset den enkelte, og hvor det er eleven selv som iværksætter egne læringsoplevelser.
OpenAI’s Sora Turns AI Prompts Into Photorealistic Videos
OpenAI’s entry into generative AI video is an impressive first step.
Video generation models as world simulators
We explore large-scale training of generative models on video data. Specifically, we train text-conditional diffusion models jointly on videos and images of variable durations, resolutions and aspect ratios. We leverage a transformer architecture that operates on spacetime patches of video and image…
OpenAI launching new video creation tool which could spell doom for many Hollywood jobs
OpenAI launching Sora, a new video creation tool which could spell doom for many creative professionals in Hollywood.
Falsk indhold fra ny AI-tjeneste vækker bekymring: - Den her software fungerer på et nyt niveau
Selskabet OpenAI, som står bag ChatGPT, har oplyst, at en “tekst-til-video” løsning ved navn Sora bliver testet, og det vækker bekymring fra flere fronter. En forsker frygter, at det i fremtiden vil blive svært at skelne mellem virkeligt og falsk indhold.

Danmarks nye digitaliseringsstrategi

Den 8. februar 2024 fik Danmark en ny digitaliseringsstrategi, hvor regeringen afsætter 740 millioner kroner til investeringer i digitalisering. Herunder har vi samlet de vigtigste indsatser, der omhandler undervisningssektoren.

  • 160 mio. kr. afsættes i 2024-2026 til at integrere teknologiforståelse i folkeskolens undervisning.
  • 10 mio. kr. investeres med fokus på videreudvikling af læreruddannelsen. Herunder ligger også kompetenceudvikling af undervisere.
  • 35 mio. kr. bliver i 2024 afsat til digital kompetence- og undervisningsudvikling på de videregående uddannelser.
  • 30 mio. kr. investeres i 2024-2026 til efteruddannelse og fastholdelse af IT-specialister og en styrkelse af erhvervskandidatforløb på IT-uddannelserne.
  • 61 mio. kr. afsættes til strategiske indsatser for udnyttelse af kunstig intelligens i perioden 2024-2027, herunder en eventuel udvikling af en dansk sprogmodel.

Læs mere om aftalen herunder:

Politisk aftale på plads om Danmarks nye digitaliseringsstrategi
Politisk aftale på plads om Danmarks nye digitaliseringsstrategi - DI Digital
Regeringen har netop fået en aftale på plads om Danmarks Nye digitaliseringsstrategi. Dermed er samtlige af Folketingets partier enige om at udmønte 740 millioner kroner til investeringer i digitalisering på tværs af den offentlige og private sektor.

Google Gemini gemmer dine samtaler i op til tre år

De ting, du skriver til Google Gemini, kan blive gennemgået af mennesker og bruges til at forbedre modellen, og samtidig kan disse data blive gemt i op til tre år.

Conversations that have been reviewed or annotated by human reviewers (and related data like your language, device type, location info, or feedback) are not deleted when you delete your Gemini Apps activity because they are kept separately and are not connected to your Google Account. Instead, they are retained for up to three years.

I det hele taget skal man som bruger være meget opmærksom på, hvordan man bruger sprogmodellerne. Eksempelvis gemmer ChatGPT samtaler i 30 dage, undtagen hvis brugeren har et abonnement på virksomhedsniveau.

Google Gemini Warning: Don’t Share Confidential Information
Gemini AI documentation warns: Confidential info may be reviewed by humans and included in AI training datasets
Google saves your conversations with Gemini for years by default | TechCrunch
In its privacy policy, Google reveals that it stores convos with its AI-powered Gemini apps for three years by default.

ChatGPT får hukommelse

OpenAI er ved at udrulle en ny funktion til ChatGPT, som gør, at sprogmodellen kan trække på information fra tidligere samtaler, eller du kan lade den huske noget specielt. Det kan fx være brugbart, når man laver forløb til undervisning, at ChatGPT på forhånd ved, at hvert modul er 105 minutter, men også at sprogmodellen ved, hvordan du helst vil have det hele opsat.

Funktionen er blevet rullet ud til en lille gruppe personer og vil senere blive udrullet til en bredere gruppe.

Memory and new controls for ChatGPT
We’re testing the ability for ChatGPT to remember things you discuss to make future chats more helpful. You’re in control of ChatGPT’s memory.

Google lancerer Gemini 1.5 Pro

Den nye udgave af Gemini, kaldet 1.5 Pro, kan håndtere store mængder indhold i hukommelsen, helt op til 1 mio. tokens (10 mio. tokens til forskning). Det betyder, at sprogmodellen kan finde specifikke informationer i meget store datamængder. Et eksempel er en videoanalyse af Buster Keatons film "Sherlock Jr.", hvor modellen scannede hvert eneste billede og omsatte dem til tokens. Efterfølgende var det muligt at søge i filmen efter specifikke informationer. Se videoen herunder:

Our next-generation model: Gemini 1.5
Gemini 1.5 delivers dramatically enhanced performance, with a breakthrough in long\u002Dcontext understanding across modalities.

Nyhedsoverblik

Empowering education: A Utah school district embraces AI in the classroom
In a forward-looking initiative, educators in the Jordan School District are incorporating artificial intelligence into their classrooms.
Sproglærere og elever arbejder med AI i nyt udviklingsprojekt
Sproglærerne er blevet nysgerrige på, hvad AI kan bruges til i undervisningen. Hvordan reagerer eleverne, og hvordan flytter man sige fra at skulle sikre sig mod snyd til at kunne bruge AI konstruktivt? I et nyt udviklingsprojekt afprøver lærere, elever og CFU-konsulenter mulighederne sammen.
Kommune laver valgfag om kunstig intelligens
I Vallensbæk Kommune vil eleverne fremover kunne vælge et valgfag om AI.
Statsligt AI-sats spøger igen – SF vil lave alternativ til techgiganter
Grundene står i kø, hvis man spørger Lisbeth Bech-Nielsen (SF).Hun mener, at Danmark hurtigst muligt…

Bag betalingsmur

Dette bruker studentene kunstig intelligens til
Studiebarometeret for 2023 er klart, og for første gang har landets studenter blitt spurt om forholdet deres til kunstig intelligens (KI).
Nye regler: Nu må du bruge AI til dit speciale eller bachelorprojekt
Aarhus Universitet har nu lempet reglerne for brug af kunstig intelligens til eksamen. Det gælder i første omgang de studerende, som skal aflevere bacheloropgave eller speciale til sommer. Få overblik over de nye regler her
Politisk aftale på plads om Danmarks nye digitaliseringsstrategi
Kunstig intelligens – hemmer eller fremmer det læring?
(15.2.24) ChatGPT slo ned som ei bombe i norsk skole for litt over et år siden. Betyr generativ kunstig intelligens slutten på skrivetreninga slik…
Bard becomes Gemini: Try Ultra 1.0 and a new mobile app today
Bard is now known as Gemini, with a mobile app and an Advanced experience that gives you access to our most capable AI model, Ultra 1.0.
Søgemaskiner beskyldes for at promovere seksuelt indhold skabt af kunstig intelligens
Området udvikler sig hele tiden, og derfor arbejdes der konstant på at kunne forbedre sikkerheden, siger Google.
OpenAI føjer vandmærke til Dall-e-billeder | Version2
Metadata indeholder oplysninger om hvem der har lavet materialet og hvordan.
Store sprogmodeller og det danske arbejdsmarked
Værktøjer til generativ kunstig intelligens (AI) som fx store sprogmodeller spreder sig hurtigt. Det mest kendte eksempel er ChatGPT, som i løbet af to måneder fik mere end 100 millioner aktive brugere.
Underviser bruger ChatGPT til studenterfeedback: “Den høster de lavthængende frugter”
Det kræver hverken programmørkundskaber eller ekstra midler at gøre ChatGPT til en kvalificeret undervisningsassistent. Postdoc Mark Friis Hau fra KU udviklede med enkle midler en chatbot, der gav studerende brugbar feedback.
AAU-forskere vil udvikle “digitale tvillinger” til undervisere
Et forskningsprojekt med en bevilling fra Villum Fonden skal undersøge, om kunstig intelligens er måden at sikre mere feedback til studerende på.
V-JEPA: The next step toward advanced machine intelligence
We’re releasing the Video Joint Embedding Predictive Architecture (V-JEPA) model, a crucial step in advancing machine intelligence with a more grounded understanding of the world.
Taking technology out of Swedish schools … and the search for what the ‘science’ says (notes on Forsler & Guyard 2023)
Having come to power at the end of 2022, the current Swedish government (comprised of the ‘Tidö’ coalition of right wing parties) has been expressing strong doubts about the excessive and ‘hasty’ d…
How much electricity does AI consume?
How many watts and joules does it actually take to generate a single Balenciaga pope?

Ugens anbefaling til HR-afdelingen

Denne artikel fra Josh Bersin ser på muligheden for autonome læringsplatforme til virksomheder, der bliver drevet af kunstig intelligens. Målet er at gøre videnshåndtering personlig og til en brugeroplevelse for at gøre det interessant for medarbejderne at videreuddanne sig. Ved at bruge kunstig intelligens er det muligt at lave virksomhedens indhold dynamisk og lave skræddersyede kurser, der indeholder videoer og simulationer.

Det kan betyde en betydelig ændring af den måde, virksomheder videreuddanner deres medarbejdere.

Autonomous Corporate Learning Platforms: Arriving Now, Powered by AI
New AI-powered corporate learning platforms are bringing autonomous driving to corporate training, education, and support.