Matomo

Ugens nyheder: DTU åbner op for AI i undervisningen

· 10 min read
Ugens nyheder: DTU åbner op for AI i undervisningen

I denne uges nyhedsbrev er der fokus på, at studerende fra DTU fremadrettet kommer til at arbejde med kunstig intelligens som en del af undervisningen og til brug ved eksamen. Samtidig er italienere nervøse for ChatGPT og mener, at OpenAI indsamler brugernes data og efterfølgende træner deres sprogmodel på disse (og dermed bryder med GDPR). De har derfor bedt OpenAI om at redegøre for dette inden for 30 dage. 

I torsdags udgav vi også en artikel om misinformation og disinformation, og med en frygt for, hvordan det vil påvirke en række kommende valg rundt om i verden.


DTU åbner op for kunstig intelligens i undervisningen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har annonceret, at kunstig intelligens vil blive integreret i undervisnings- og eksamensprocesser fra 2024. Det inkluderer også sprogmodeller som ChatGPT. 

Universitetet skriver, at det sker som led i en målsætning om at udnytte naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet, og at de ønsker at tilbyde førende ingeniøruddannelser i Europa. Til det vil de tilpasse undervisningsmetoder og eksamensspørgsmål og anvende kunstig intelligens mere systematisk i kurser og forskning. 

Universitetet har udviklet et sæt retningslinjer for etisk brug af AI med fokus på akademisk integritet. Disse retningslinjer opfordrer studerende til at anvende AI på en ansvarlig måde, herunder korrekt kildeangivelse ved afleveringer.

💡
AI på DTU
Retningslinjer for anvendelse af AI

Det skal tydeligt oplyses, hvis noget i en aflevering ikke er dit eget produkt. Gør du ikke det, betragtes det som eksamenssnyd, jf. DTU’s æreskodeks, regler for god akademisk praksis og eksamenssnyd.

1. AI kan generere output, som er unøjagtigt eller forkert. AI- er kun et hjælpemiddel.

2. Du er selv garant for kvaliteten i dit arbejde og for, at det, du afleverer, er korrektAI-genereret output kan indeholde materiale med copyright, uden at det fremgår.

3. Det er dit ansvar at sikre, at du ikke overtræder ophavsrettigheder. AI kan være biased og trænet ud fra særlige holdninger.

4. Du skal derfor altid forholde dig kritisk til dens output. AI genbruger den information, som du føder ind. Derfor skal du undgå at give følsomme oplysninger.

5. Eksamen med ’Alle hjælpemidler, dog ikke internetadgang’ betyder, at du ikke må anvende AI.

DTU tilslutter sig det videnskabelige forlag Elseviers retningslinjer for brug af AI.
Universitet vil bruge kunstig intelligens i undervisning | Nyheder | DR
Kunstig intelligens skal indgå meget systematisk i undervisningen på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
DTU åbner for brug af kunstig intelligens i undervisning
Kunstig intelligens - Artificial Intelligence, AI, er en del af ingeniørers arbejdsfelt og skal indgå mere systematisk i undervisningen og på længere sigt ved eksaminer på DTU.
Eksamen med åbent internet og kunstig intelligens
Undervisere på DTU høster erfaring med brug af kunstig intelligens i undervisningen og til eksamen.

Italiens datatilsyn hævder, at ChatGPT overtræder GDPR

Italiens Datatilsyn, Garante per la protezione dei dati personali, har officielt meddelt OpenAI, at de har konstateret overtrædelser af databeskyttelsesloven. Sidste år blev ChatGPT blokeret i fire uger, fordi tilsynet havde bekymringer om privatlivets fred, noget OpenAI fik "rette eller afklaret". Tilsynet oprettede i den forbindelse en "fact-finding activity", som nu hævder at have fundet krænkelser af GDPR.

Ifølge BBC så relaterer overtrædelsen sig til masseindsamling af brugernes data, der så efterfølgende bruges til at træne algoritmen. Samtidig er de også bekymret for, at yngre brugere kan blive udsat for indhold, der er upassende.

OpenAI har 30 dage til at svare på disse anklager og forklare deres side af historien.

I sin endelige afgørelse af sagen vil det italienske datatilsyn tage hensyn til det igangværende arbejde inden for den særlige arbejdsgruppe oprettet af Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB).

ChatGPT bryder GDPR, lyder det fra Italiens datatilsyn | Version2
Bruddene drejer sig angiveligt om masseindsamling af brugerdata til træning af algoritme, og at yngre brugere potentielt udsættes for upassende indhold genereret af ChatGPT.

Nye artikler på Viden.AI: Disinformation

I 2024 afholdes der mindst 64 demokratiske valg i verden, men hvordan påvirker AI-genererede tekster og deepfakes disse valg? 

Kort over alle de demokratiske valg der afholdes i 2024. Kilde: https://time.com/6550920/world-elections-2024/

Vi har undersøgt dette i en kort artikel, og under vores research opdagede vi en hjemmeside designet til at generere og sprede disinformation for kun 400 USD om måneden. Vi har haft kontakt til skaberne af denne side, som har givet os en vigtig indsigt i dette problem, og rejst et alvorligt spørgsmål: Hvor mange lignende systemer eksisterer allerede derude, og hvilken indflydelse har de på alle verdens demokratier?

Vi er overraskede over, at dette emne ikke får mere opmærksomhed. Måske har den brede befolkning endnu ikke indset, at kunstig intelligens kan - og sandsynligvis allerede - misbruges.

Løsningen til at imødegå denne udfordring er at uddanne unge (ja faktisk hele befolkningen!) i digital teknologiforståelse. Hvordan kan de ellers kritisk navigere i den digitaliserede verden, vi lever i?

Etiske aspekter ved chatrobotter i undervisning - misinformation og disinformation
Når generativ AI producerer indhold, gør den det med en hastighed, kvalitet og volumen, som vi ikke tidligere har set før, og det er blevet stadig sværere for os at skelne mellem indhold skabt af mennesker og det, som er frembragt af generativ AI. Denne udfordring kommer vi til at

Samtidig vil vi anbefale at man lytter til Prompts' nyeste episode. Taylor Swift deep fakes og OpenAI i seng med Pentagon og Fox News.

Hver tredje borger: Kunstig intelligens vil skade politiske valg
Læs mere her.

Ugens nyheder

Forsker: AI-tempoet i skolen skal sættes ned for at undgå tekno-panik | Radar
Der er brug for at omkalibrere de aktuelle diskussioner om AI og uddannelse, mener australsk professor bag nylig forskningsartikel om samme emne. Synspunkterne bakkes op af danske fagfæller.

Bag betalingsmur

Falsk forskning oversvømmer videnskabelige magasiner
Læs mere her.
A historical day for the AI Act - The AI Act reaches an important milestone politically - DI Digital
After a whirlwind negotiation in December, European member states finally approved the AI Act at the Coreper level, leaving it (almost) ready for its final destination.
Digital dannelse: Det kræver undervisning i det digitale – og pauser fra det
De digitale muligheder skal være en naturlig del af gymnasielivet, men der skal også være pauser fra den digitale verden. Det er udgangspunktet for det digitale liv på Randers Statsskole.
SDU-dekaner: Myterne om humaniora nægter at dø – men virkeligheden fortæller en anden historie
Fortællingen om humaniora som producent af evighedsstudenter og arbejdsløse er ikke dækkende for nutidens humanistiske uddannelser og studerende, skriver Lars Grassmé Binderup og Simon Møberg Torp.
Kunstig intelligens kan udfordre os mere end klima
Misinformation er blevet hverdag, og det vil være naivt at tro, at kunstig intelligens (AI) ikke spiller en rolle. Men hvordan vil misinformation blive yderligere forstærket med AI?
Kunstig intelligens bør være en borgerret
AI kan gøre en kæmpe positiv forskel på mange områder og hjælpe især ressourcesvage borgere, der måske ikke har indsigt eller overskud til selv at sikre sig den bedste løsning.
Lærerne står alene med enorm opgave: Tillidsrepræsentanter efterlyser handling
Majority of educators call for govt monitoring of AI development, use cases
This strong consensus indicated a widespread recognition of the potential risks and ethical considerations associated with AI, noted the report. This report is based on a survey of 6,313 educators, ranging from primary school and high school teachers, college professors and education professionals,…
Most Top News Sites Block AI Bots. Right-Wing Media Welcomes Them
Nearly 90 percent of top news outlets like ‘The New York Times’ now block AI data collection bots from OpenAI and others. Leading right-wing outlets like NewsMax and Breitbart mostly permit them.
AI-visionsudspil skal være med til at sætte retningen for Danmark - IT-Branchen
Med fem stærke forslag sætter IT-Branchen med nyt AI-visionsudspil en klar retning for, hvordan Danmark i langt højere grad kan omfavne AI og fremtidens teknologier til gavn for hele landet.
Vi står over for den største teknologiske revolution siden elektriciteten, mener Ulrik Vestergaard: »Det er et lys i mørket«
Læs mere her.

Bag betalingsmur


Nørdehjørnet

Meta lancerer Code Llama 70B

Meta har netop frigivet deres sprogmodel, som har fokus på kodning, og den har 70 milliarder parametre. Meta selv kalder den "den største og bedst ydende model i Code Llama-familien". Inden man henter den ned, skal man være opmærksom på, at den fylder 131 GB og kræver en kraftig GPU for at køre, samt en masse RAM.

EvalPlus, et evalueringsværktøj til at teste kodegenerering af store sprogmodeller, og her scorer Code Llama 70B (65,2), men en del lavere end GPT-4 (85,4).

Man kan teste modellen her uden login:

Code Llama 70B | NVIDIA NGC
Code Llama is an LLM capable of generating code, and natural language about code, from both code and natural language prompts.
Meta Releases Code Generation Model Code Llama 70B, Nearing GPT-3.5 Performance
Code Llama 70B is Meta’s new code generation AI model. Thanks to its 70 billion parameters, it is “the largest and best-performing model in the Code Llama family”, Meta says.
Introducing Code Llama, a state-of-the-art large language model for coding
Code Llama, which is built on top of Llama 2, is free for research and commercial use.

Ugens anbefalinger

Vi vil anbefale, at man læser tidsskriftet Ledelse i morgen - om kunstig intelligens i pædagogisk ledelse. Du kan læse hele tidsskriftet nederst på siden eller trykke på overskrifterne herunder for at gå direkte til artiklerne.

AI-chatbot - nu eller aldrig?
Af Christian Aalborg Frandsen og Lars Due Arnov
Denne artikel ser på fordele og ulemper ved AI-chatbots på præsenterer en række didaktiske forslag og bud på, hvordan man som skole kan komme i gang med at arbejde med AI.

Ledelse og pædagogik med menneskets frihed som mål - teknologiforståelse og digitalisering som middel
Af Nikolaj Brandt Blæsild
Artiklen tematiserer problematikken med teknologiforståelse og digitalisering og konsekvenserne for dannelsesperspektiverne i pædagogikken og for børnenes autonomi.

Digitale teknologier i skolen - Det kræver en vis balance som leder
Af Lillian Buus
Denne artikel ser på, hvordan man som skole og leder forholder sig til alle de mange digitale teknologier, der for tiden presser sig på. Hvordan understøtter man som leder sine lærere i anvendelsen af de digitale teknologier i undervisningen? Og er der nogle ting, ledere skal være særligt opmærksomme på?

Digital teknologiforståelse - ledelse af en ny faglighed i folkeskolen
Af Jette Aabo Frydendahl, Karen Mikkelsen og Martin Thun Klausen
Denne artikel har fokus på, hvordan man som ledelsesteam sammen med det pædagogiske personale kan skabe et fælles sprog for kapacitetsopbygning om teknologiforståelse i og som fag ud fra en refleksiv kapacitetsmodel.

Blinde Vinkler: Bliver vi bedre til at lære med AI?

Da ChatGPT blev lanceret, blev undervisnings- og eksamensmetoderne i uddannelsessystemet forældede fra den ene dag til den anden. Lærere rev sig i håret og forsøgte at regne ud, hvordan man skulle undgå snyd med AI-muligheden ved hånden? Og frygten for AI som snyderedskab afholder stadig de fleste skoler fra at integrere AI i undervisningen. Men skal man ikke netop blive dygtig til at bruge AI i den verden, vi uddanner til?

Er AI i virkeligheden redningen for et skole og uddannelsessystem, som er presset på tid og økonomi? Og hvordan sørger vi for at fastholde det sociale aspekt ved læring? 
 
Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen IDA og IT-Branchen. Vært er techjournalist, Marie Høst. Gæster: Sine Zambach, adjunkt ved Institut for Digitalisering på Copenhagen Business School.