Matomo

Debat: Er kunstig intelligens en miljøsynder eller en bæredygtig løsning?

· 13 min read
Debat: Er kunstig intelligens en miljøsynder eller en bæredygtig løsning?

Kunstig intelligens er et af de mest debatterede emner inden for teknologi i anden halvdel af januar 2023. Der er skrevet en masse om, hvordan kunstig intelligens kan forbedre vores liv og effektivisere vores hverdag, på godt og ondt. Som med alle andre digitale teknologier, er der også miljømæssige konsekvenser ved brugen af kunstig intelligens. Det gælder både træning af modellerne, og især den massive brug af de store sprogmodeller som ChatGPT, som vi ser lige nu.

CO2-aftrykket fra træning og brug af kunstig intelligens er et støt voksende problem, da det kræver en stor mængde energi at drive og køle datacentrene. Udbredelsen af kunstig intelligens eksploderer lige nu, hvor alle de store aktører, såsom Google, Microsoft, OpenAI, Meta m.fl., vil have hver deres del af kagen. Men det er ikke nødvendigvis alt sammen kun negativt: Kunstig intelligens kan også hjælpe med at reducere vores CO2-aftryk ved at optimere industrielle processer og hjælpe os med at træffe mere bæredygtige beslutninger, f.eks. i forbindelse med nye transportløsninger. Det kan være svært at acceptere, at vi skal påvirke miljøet på denne måde for at få glæde af AI's fordele.

I denne artikel vil vi forsøge at undersøge miljøfaktorerne ved kunstig intelligens, herunder træning og brug, og hvordan det påvirker vores CO2-aftryk. Vi vil også lægge op til en undersøgelse af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe med at reducere vores CO2-aftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Artiklen er tænkt som et oplæg til debat i undervisningen og indeholder en samling links til kilder, der handler om CO2-aftryk og kunstig intelligens. Lad os tage udgangspunkt i et citat fra EU's magasin "Horizon - the EU Research & Innovation Magazine":

Artificial intelligence (AI) technology can help us fight climate change – but it also comes at a cost to the planet. To truly benefit from the technology’s climate solutions, we also need a better understanding of AI’s growing carbon footprint, say researchers.

Kilde: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/ai-can-help-us-fight-climate-change-it-has-energy-problem-too

Miljøsynderen

Den første betragtning er den miljøbelastning, som det koster at drive kunstig intelligens som f.eks. ChatGPT. Der er flere, der har forsøgt at estimere, hvad det har af betydning for klimaet:

1 million users with 10 questions each =
29,167 h. of A100 GPU time per day
29,167 hours * 407W = 11,870kWh per day
0.000322167 * 11,870 = 3.82 tCO₂e per day (California emmision used)
That’s about 3 months of an average American’s footprint of approximately
15 tCOe per year. Or put another way the same CO₂ emission rate as 93 Americans.

Kilde: https://medium.com/@chrispointon/the-carbon-footprint-of-chatgpt-e1bc14e4cc2a

For slet ikke at tænke på miljøbelastningen ved træning af ChatGPT, som den danske data forsker Kasper Groes Albin Ludvigsen også nævner i sin artikel:

ChatGPT is based on a version of GPT-3. It has been estimated that training GPT-3 consumed 1,287 MWh which emitted 552 tons CO2e

Kilde: https://towardsdatascience.com/the-carbon-footprint-of-chatgpt-66932314627d

Et andet bud på en beregning af energiforbrug til træning er denne:

The latest language models include billions and even trillions of weights. One popular model, GPT-3, has 175 billion machine learning parameters. It was trained on NVIDIA V100, but researchers have calculated that using A100s would have taken 1,024 GPUs, 34 days and $4.6million to train the model. While energy usage has not been disclosed, it’s estimated that GPT-3 consumed 936 MWh.

Kilde: https://www.numenta.com/blog/2022/05/24/ai-is-harming-our-planet/#:~:text=One popular model%2C GPT-3,GPT-3 consumed 936 MWh

Alle disse beregninger er estimater, da OpenAI ikke har fremlagt konkrete oplysninger, der viser, hvilken hardware der er brugt. (Der er i øvrigt heller ikke skøn over tids- og strømforbrug.) De nævnte estimater er dog fornuftige og måske endda lidt konservative. De fortæller os imidlertid, at det ikke er gratis rent klimamæssigt at benytte kunstig intelligens. Læg mærke til, at beregningerne er lavet med en million daglige brugere. Disse var status efter bare én uge med ChatGPT!

Den 2. februar skrev flere medier, at det estimeres at ChatGPT nåede 100 millioner aktive brugere i januar 2023! Som sammenligning tog det Tiktok 9 måneder og Spotify 4 1/2 år, at nå 100 millioner brugere. ChatGPT formodes at være det hurtigst voksende it-produkt nogensinde og på niveau med Pokemon Go.

ChatGPT reportedly reached 100 million users in January | Engadget
ChatGPT has been growing at a rate much, much faster than TikTok or any other popular app or service, according to a study..

Kasper Groes Albin Ludvigsen har skrevet en indlæg på LinkedIn, hvori der er en beregning på ChatGPTs strømforbrug: ChatGPT may have consumed as much electricity as 17,526 Danes in January

Kasper Groes Albin Ludvigsen on LinkedIn: #openai #chatgpt #energy #electricity
ChatGPT may have consumed as much electricity as 17,526 Danes in January How did I arrive at this number? BLOOM is a language model similar in size to…

En bæredygtig løsning?

Den anden betragtning er, at mange forskere mener, vi er nødt til at bruge kunstig intelligens for at bekæmpe eller reducere CO2-udledning.

Modeller baseret på kunstig intelligens kan hjælpe med at analysere store mængder data og identificere tendenser og mønstre, der på sigt kan forbedre effektiviteten af klimaindsatsen. For eksempel kan kunstig intelligens bruges til at overvåge og modellere klimaændringer, forudsige vejret og analysere data om CO2-udledninger, for at hjælpe med at reducere emissionsniveauer. Kunstig intelligens kan også bruges til at optimere brugen af ren energi og hjælpe med at designe mere bæredygtige boliger og infrastruktur.

https://www.forbes.com/sites/markminevich/2022/07/08/how-to-fight-climate-change-using-ai/?sh=6b2d47812a83

Herunder har vi lavet en lille linksamling, der er oplagt at bruge i fag som teknologi, idéhistorie, samfundsfag eller lignende til debat om kunstig intelligens i forhold til miljø og klima.

Med denne artikel håber vi, at der kommer gang i debatterne rundt omkring på uddannelsesstederne.

Linksamling:

CO2-aftryk ved at træne og drive kunstig intelligens (f.eks. ChatGPT)

The carbon impact of artificial intelligence - Nature Machine Intelligence
The part that artificial intelligence plays in climate change has come under scrutiny, including from tech workers themselves who joined the global climate strike last year. Much can be done by developing tools to quantify the carbon cost of machine learning models and by switching to a sustainable…
Facebook disclose the carbon footprint of their new LLaMA models
Facebook used 2.6 million KWh hours of electricity and emitted 1,000 tons of CO2 when developing their new LLaMA models.
ChatGPT’s electricity consumption, pt. II
An estimate of ChatGPT’s costs supports estimate that ChatGPT uses millions of kilowatt hours per month.
We’re getting a better idea of AI’s true carbon footprint
AI startup Hugging Face has undertaken the tech sector’s first attempt to estimate the broader carbon footprint of a large language model.
How to estimate and reduce the carbon footprint of machine learning models
Two ways to easily estimate the carbon footprint of machine learning models and 17 ideas for how you might reduce it
Innlegg: Dagens kunstige intelligens er ikke bærekraftig | DN
Utviklingen innen kunstig intelligens er fantastisk, men den er ikke bærekraftig, hverken i miljømessig, sosial eller økonomisk forstand. Norge bør ta ansvar for å justere kursen.
The Carbon Footprint of ChatGPT
This article attempts to estimate the carbon footprint of the popular OpenAI chatbot called ChatGPT
AI is harming our planet: addressing AI’s staggering energy cost
AI models consume massive energy levels, accelerating the climate crisis. Read how neuroscience-based techniques dramatically reduce AI’s energy footprint.
The carbon footprint of ChatGPT
An estimate of the carbon emissions from OpenAI’s ChatGPT chatbot service
8 podcast episodes on the climate impact of machine learning
Here’s a curated list of 8 great podcast episodes about the environmental footprint of machine learning and how to reduce it
The AI Carbon Footprint and Responsibilities of AI Scientists | Montreal AI Ethics Institute
🔬 Research Summary by Eryn Rigley, a PhD research student at University of Southampton, specialising in the intersection of environmental and AI ethics, as well as defence & security AI ethics.
Studerende opfinder værktøj, der forudsiger algoritmers CO2-aftryk
I forskerkredse anslår man, at kunstig intelligens - som ellers er udpeget som et effektivt våben mod klimaforandringer - bliver en af de største CO2-syndere, hvis den nuværende tendens fortsætter. For at skabe bevidsthed om den udfordring har to studerende fra Københavns Universitet lanceret et vær…
Carbontracker: Kunstig intelligens kan skade miljøet
Kunstig intelligens og deep learning kan gøre stor skade på klimaet - danske studerende har opfundet carbontracker til at måle CO2-aftrykket.
The Carbon Footprint of AI and Deep Learning - Analytics Vidhya
In this article, lets understand the Carbon Footprint of AI and Deep Learning and what this computational task is costing us
AI’s Carbon Footprint Problem
Machine learning generates far more carbon emissions than most people realize. A Stanford team has developed a tool to measure the hidden cost.
Training a single AI model can emit as much carbon as five cars in their lifetimes
Deep learning has a terrible carbon footprint.
How to shrink AI’s ballooning carbon footprint
Emissions data for different locations could help researchers to reduce the environmental cost of machine-learning experiments.
How to estimate and reduce the carbon footprint of machine learning models
Two ways to easily estimate the carbon footprint of machine learning models and 17 ideas for how you might reduce it
Machine Learning CO2 Impact Calculator
Machine Learning has in impact on our climate. Here’s how to estimate your GPU’s carbon emissions
The Carbon Footprint Of AI
The carbon footprint of AI is increasing exponentially. Bigger models requiring ever more data contribute toward ‘RedAI’ - we need a new approach
AI Footprint: environmental impact in new OECD report
by Raffaella Aghemo
An AI model that is energy efficient is just as important as its purpose
Why keeping low energy outputs can be a sustainable solution for the proper utilization of resources.

https://arxiv.org/pdf/2211.02001.pdf

Kunstig intelligens som metode til at minimere CO2-aftryk

Kunstig intelligens er vejen frem
Der er mange muligheder for reduktion af trængsel og CO2 i transportsektoren med anvendelse af kunstig intelligens. Og der skal investeres i udviklingen,
Can AI Help Achieve Environmental Sustainability? | Earth.Org
AI is becoming more influential each year, and big companies with heavy ecological footprints can use it to make their activity more sustainable.
Kunstig intelligens finder CO2-syndere i bygninger
Forestil dig to fuldstændigt ens huse. Både på tegninger og set ved selvsyn er de identiske. Samme tag, vinduer, isolering og murværk. Men varme- ...
Artificial Intelligence Applications in Reduction of Carbon Emissions: Step Towards Sustainable Environment
Carbon emissions are the main cause of climate change. The increase in atmospheric carbon dioxide concentration has broken the balance between the original layers of the earth, resulting in the occurrence of ecological and environmental effects such as climate zone changes, terrestrial ecosystem evo…
Kunstig intelligens og algoritmer på arbejde for at reducere CO2 fra bilflåder
Et tværfagligt innovationsprojekt skal reducere CO2-udledningen fra TDC NET’s mange teknikerbiler. Nøglen er automatiseret transportplanlægning og metoden kan udbredes til andre virksomheder.
AI can help us fight climate change. But it has an energy problem, too
AI is changing the way we work, live and solve challenges. It can improve healthcare, protect elephants from poachers, and work out how broadband should be distributed.
How artificial intelligence is helping tackle environmental challenges
We can’t manage what we don’t measure, goes the old business adage. This rings true more than ever today as the world faces a triple planetary crisis of climate change, nature and biodiversity loss, pollution, and waste.
Reducing Carbon Emissions With AI And Smart Building Technology |
John Bohlmann, founder and CEO, HawkenQA, shares insights into how AI and smart building technology can help reduce carbon emissions and fuel sustainability.
How To Fight Climate Change Using AI
AI is a game-changing critical enabler that has the potential to speed up humanity’s race against climate change. With AI, we have a chance to build a more resilient future for us all. AI can help reducing emissions, improving energy efficiency, and increasing the use of renewable energy sources
AI and Climate Change: Using Technology to Reduce Emissions — ITRex
Deploying AI to fight climate change results in many benefits. AI can analyze companies’ data and optimize their supply chain to reduce emissions. Machine learning can produce accurate weather forecasts and warn of hazards. Check this new article to discover other applications of AI in combating cli…
Environmental Sustainability And AI
AI can contribute to your company’s carbon footprint or if managed well, help reduce the impact your company has on the environment.
⚠️
Brug af ChatGPT i undervisningen
På Viden.AI har vi ikke taget stilling til persondataforordningen og brugen af ChatGPT. Vær derfor påpasselig med at inddrage programmet som en del af undervisningen eller til opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Læs mere her:
https://openai.com/terms/