Matomo

Best practice: Brug af ChatGPT i gymnasiet

· 5 min read
Best practice: Brug af ChatGPT i gymnasiet

På Viden.AI har vi ofte diskuteret kunstig intelligens ud fra undervisernes perspektiv. I denne artikel fokuserer jeg dog på, hvordan gymnasieelever kan bruge ChatGPT eller andre sprogmodeller til at fremme deres læring og kreativitet i skolen, uden at det bør betragtes som snyd.

Jeg har herunder samlet en række eksempler på, hvordan eleverne kan have gavn af at bruge sprogmodeller, samtidig med at jeg henviser til "best practice" og potentielle faldgruber. De eksempler, jeg fremhæver, er sammenlignelige med at spørge ens forældre eller diskutere med kammerater i klassen. Nu har vi imidlertid en sprogmodel, der kan fungere som en vidende hjælper.

Artiklen kan bruges til at afmystificere nogle af de fordomme, der findes omkring sprogmodellerne, og kan fungere som et udgangspunkt for en dialog i klassen om brugen. Derfor er resten af artiklen også henvendt til eleven, som måske aldrig har brugt en sprogmodel, eller til dem, som er bekymrede for, hvor meget de må bruge teknologien. Det er dog afgørende at understrege, at eleverne skal forstå teknologien og dens udfordringer, før de begynder at bruge den.

💡
Hvis du er elev og læser denne artikel, bør du altid sikre dig, at din underviser er informeret om og indforstået med den brug, der beskrives nedenfor. Det er vigtigt, at du anvender teknologien som en hjælpende hånd og ikke som en erstatning for dit eget arbejde og din kreativitet.

Hvordan kan du bruge ChatGPT i gymnasiet

At lære noget kræver en arbejdsindsats, men ChatGPT kan være et godt værktøj (blandt mange andre) i din dagligdag på gymnasiet. Før vi begynder, er det dog vigtigt at forstå, at ChatGPT ikke er en vidundermaskine, der kan løse alle opgaver. Du skal stadig have en solid faglig forståelse og fundament, inden du bruger teknologien, ellers vil du ikke have mulighed for at være kritisk overfor de informationer, der kommer fra ChatGPT.

Der er en markant forskel på at søge informationer på Google sammenlignet med at spørge ChatGPT. Når du bruger Google, er det dig, der vælger kilder og vurderer indholdets validitet. ChatGPT derimod genererer som udgangspunkt selvstændigt indhold baseret på sin træning og fungerer IKKE som en søgemaskine, hvilket betyder, at selvom ChatGPT kan finde svar på nettet, er disse stadig baseret på træning og sandsynlighed og ikke nødvendigvis mere sande end svar, som du selv googler. Denne forskel er vigtig at forstå, når man navigerer mellem disse to typer af informationskilder.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at eksamensreglerne kan indebære, at du ikke kan anvende de råd, der gives nedenfor, og at du altid skal følge din skoles anvisninger.

Til forståelse af fagligt indhold

ChatGPT kan være en hjælp til at forstå og forklare begreber, modeller eller teorier der bruges i undervisningen. Herunder er en række spørgsmål, du kan arbejde med:

  • Hvis du støder på udfordringer med at forstå en roman, I arbejder med i undervisningen, kan kunstig intelligens hjælpe med at gøre indholdet mere tilgængeligt, for eksempel ved at forklare dets indhold.
  • Er der modeller, som er svære at forstå, kan du få hjælp ved at stille spørgsmål, såsom: 'Hvordan kan jeg bruge modellen?' og 'Hvad betyder det, hvis jeg anvender modellen på dette indhold?'
  • Der kan også være begreber, du finder vanskelige, og her kan du prøve at spørge ind til dem.
  • Du kan endvidere indsætte din egen tekst, hvor du forklarer et begreb, og derefter stille spørgsmål for at bekræfte, om det er korrekt forstået.

Best practice:
Når du bruger ChatGPT til at stille spørgsmål til indholdet, bør du gøre det på samme måde, som du ville gøre i undervisningen. Her er det vigtigt at være opmærksom på, hvornår kunstig intelligens supplerer din læring, og hvornår den går ind og erstatter den. Derfor bør du forstå de underliggende begreber, inden du bruger ChatGPT til at få hurtige svar, da du selv skal kunne vurdere, om svaret er rigtigt.

Faldgruber:
ChatGPT og lignende værktøjer er gode til at hjælpe med at forstå svære emner, men risikoen er dog, at man bliver for afhængig af teknologien. Du kan ikke være sikker på, at alt hvad ChatGPT kommer med er rigtigt, og derfor kræver det, at du undersøger indholdet på en mere traditionel vis. Sørg for at være ultra kildekritisk!

Til at undersøge et emne

Når du skal undersøge et fagligt emne i undervisningen, kan ChatGPT være et godt udgangspunkt for at opnå en grundlæggende forståelse.

  • Hvis du arbejder på et projekt, kan kunstig intelligens hjælpe med at skabe et overblik over emnet og måske afsløre områder, du ikke selv har overvejet.
  • Som hjælp til at komme i gang med et projekt, kan du også bruge ChatGPT til ideudvikling.
  • Brug ChatGPT til at komme med forslag til interessante emner at skrive om i SRP, SOP osv.

Best practice:
Du kan spare tid ved at bruge ChatGPT til at opnå en mere grundlæggende forståelse af det emne, du arbejder med. Dog skal du stadig selv foretage yderligere undersøgelser af emnet og inddrage andre kilder.

Faldgruber:
Vær opmærksom på, at ChatGPT ofte kan begå fejl og bruge fagbegreber, som du måske ikke kender til eller ikke er nået til i undervisningen. Derfor er det vigtigt at være kritisk og dobbelttjekke informationerne, så du ved, at begreberne er brugt korrekt, og du forstår deres betydning.

Til at hjælpe med at skrive

Hvis man ikke kan komme i gang med en opgave, eller man ikke forstår, hvordan man skal løse den, kan kunstig intelligens hjælpe med at overvinde en skriveblokering.

  • Prøv at indtaste opgaveformuleringen i ChatGPT og bede den om at forklare den for dig.
  • Her kan du stille alle dine spørgsmål, såsom 'Har jeg forstået det rigtigt, at...' eller 'Giver det mening, at jeg skriver om...'.
  • Hvis du allerede har skrevet en tekst, kan du også bruge ChatGPT til at undersøge, om der er andre relevante områder eller perspektiver, der kunne inddrages eller uddybes i din opgave.

Best practice:
ChatGPT er fremragende til at hjælpe dig videre med dit arbejde og overvinde skriveblokeringer. Det er god skik at henvise til ChatGPT, når du har brugt den i dit arbejde, og forklare, hvordan teknologien er blevet anvendt.

Faldgruber:
Det er vigtigt at være forsigtig med ikke at blive for afhængig af teknologien, så ChatGPT ikke ender med at overtage din skriveproces. Husk, at det centrale er din egen behandling og analyse af emnet, ikke blot det, en sprogmodel kan generere. Du må aldrig indsende materiale, der er skabt af ChatGPT, som dit eget, uden korrekt at angive det som en kilde.

Opsummering

Sprogmodellerne er en fantastisk teknologi, der kan hjælpe dig i din hverdag, og du skal ikke være skræmt over at bruge dem - bare du bruger dem rigtigt. Her er det vigtigt, at du er kritisk over for de informationer, som fx ChatGPT kommer med, og at du sikrer dig, at forståelsen og bearbejdelsen af et emne er selvstændigt og kritisk. Dette inkluderer også korrekt citation af kilder og at du ikke præsenterer genereret indhold som dit eget arbejde.

Kilder:

Ovenstående artikel er inspireret af Jaya Ramchandanis artikel på Medium. Læs den her:

Best Practices from Students on Using ChatGPT in High School
This image was created with the assistance of DALL·E 2